Hyppää sisältöön

Turvallisuus rippikoulussa

Lappeenrannan seurakuntien rippikoulut tarjoavat turvallisen ympäristön kaikille. Kaikissa rippikouluissa on ensiarvoisen tärkeää, että jokainen tulee kohdatuksi omana itsenään, kunnioittavasti ja kohteliaasti.

Pärjäänkö rippikoulussa?

Jokaisella nuorella on oikeus ja mahdollisuus tulla rippikouluun. On hyvä miettiä, millainen rippikoulu sopii itselle parhaiten. Rippikoulu voi olla leirimuotoinen, mutta osalle päivärippikoulu kaupungissa, kaupunki+leiri tai pienryhmä on parempi vaihtoehto elämäntilanteen, oppimisen tai ryhmässä toimimisen näkökulmasta. Esimerkiksi sairauden akuuttivaihe tai juuri pahimmillaan oleva kriisi ei myöskään välttämättä ole paras lähtökohta hyvälle kokemukselle leirimuotoisesta rippikoulusta 

Lähtiessäsi leirille tulee sinun valmistautua seuraaviin asioihin: 

  • Leireillä nukutaan 2-5 hengen huoneissa, yksityishuoneita ei ole mahdollista järjestää. 

  • Leirillä toimitaan ja työskennellään eri kokoisissa ryhmissä. Mikäli ryhmässä toimiminen on haasteellista, suosittelemme päivä- tai pienryhmärippikoulua. 

  • Mahdollisen sairauden oireiden pitää olla riittävällä tavalla hallinnassa, sillä leirillä ei ole töissä terveydenhuollon ammattilaista. 

  • Perustaitoina leirimuotoisissa rippikouluissa pidämme: luku- ja kirjoitustaitoa, kellon tuntemista, kykyä huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta, omatoimisuutta ja riittävää ruokailua päivien aikana. 

  • Leirin aikana rippikoululaisen huoltajan (tai huoltajan ilmoittaman muun aikuisen) tulee olla tavoitettavissa. Esimerkiksi sairastapauksissa nuoren täytyy olla mahdollista tulla kotiin kesken leirin. 

Rippikoulun säännöt ja turvallisuus

Säännöt luovat turvallisuutta ja siksi on ehdottoman tärkeää, että jokainen rippikouluun osallistuva sitoutuu noudattamaan samoja sääntöjä. Rippikoulun sääntöjä käsitellään yhdessä ryhmän kanssa rippikoulun aikana. Rippikoululaisilta kerätään henkilötietolomakkeet, joiden avulla rippikoulusta voidaan muokata entistäkin turvallisempi jokaiselle yksilölle ja koko ryhmälle. Lomakkeet ovat luottamuksellisia ja tulevat vain ryhmän ohjaajien tietoon. Lomakkeet toimitetaan tietosuojamateriaalille tarkoitettuun poistoon rippikoulun jälkeen.

Lappeenrannan seurakuntien rippileireillä noudatetaan turvallisen tilan periaatteita, jossa kaikki jokainen osallistuja tulee kohdatusti omana itsenään, kunnioittavasti ja kohteliaasti.

Vakuutukset

Seurakunta vakuuttaa kaikki rippikoululaiset tapaturman varalta. Vakuutus on pienimuotoinen, ja se kattaa ryhmän kokoontumiset ja lähijakson. Vakuutus on tavallinen tapaturmavakuutus, eikä korvaa esimerkiksi fysikaalista hoitoa. Suosittelemme vakuutusturvan laajentamista omalla vakuutuksella. Vakuutus ei korvaa esineitä, kuten rikkoutuneita puhelimia.

Lappeenrannan seurakuntien leireillä käytetään ensihoitoon ensisijaisesti terveyskeskuksia. Ensihoidon jälkeen leiriläinen maksaa (käteinen tai lasku kotiin) kustannukset ensin itse ja hakee korvauksia vakuutuksesta jälkikäteen.

// ]]>