Jakso 6: Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa 

Kuuntele 2.8.2022 julkaistu jakso alla soittimesta tai oheisen linkin kautta: https://seurakuntacast.podbean.com/e/seurakuntavaalit/

Tiivistelmä podcastin sisällöstä: 

Neljän vuoden välein järjestettävissä seurakuntavaaleissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin. Lappeenrannassa on viisi seurakuntaa jotka muodostavat Lappeenrannan seurakuntayhtymän. Tämän vuoksi Lappeenrannan seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet sekä Lappeenrannan yhteiseen kirkkovaltuustoon että omaan alueen seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymää ja seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntaa. Seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi siitä, mitkä ovat seurakunnan työn ja toiminnan painopisteet, keitä seurakunnat palkkaavat työntekijöikseen, sekä mihin seurakuntien rahoja käytetään. Tämän lisäksi luottamuselimissä päätetään seurakuntien strategiasta. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee seurakuntayhtymän taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset, esimerkiksi päätökset seurakuntien toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja uusista viroista. Seurakuntaneuvostot käyttävät ylintä päätösvaltaa seurakunnissa. Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on oma seurakuntaneuvosto, jonka jäsenmäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä. Seurakuntavaaleissa ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta viimeistään varsinaisena vaalipäivänä.

Podcastin haastattelussa Joutsenon seurakuntasihteeri Arja Partanen kertoo seurakuntavaalien tuottamasta työmäärästä. Seurakuntasihteeri on järjestämässä esimerkiksi kokouksia ja ennakkoäänestystä sekä tekemässä pöytäkirjoja. Vaalipäivä ääntenlaskuineen vaatii pitkän työrupeaman. Vastuu siitä, että kaikki menee vaalien järjestämisessä oikein, tuottaa työntekijälle paineita. Joutsenossa on lisäksi ollut haasteena löytää riittävästi ehdokkaita vaaleihin.

Yhteisen kirkkovaltuuston ja Lappeenrannan seurakuntaneuvoston jäsen Keijo Martikainen oli haastatteluhetkellä toiminut kaksi kautta luottamushenkilönä ja aikoi olla jälleen ehdokkaana tulevissa vaaleissa. Hän halusi antaa yhä oman panoksensa seurakunnan ja veronmaksajien asioihin. Martikainen innostui alun perin lähtemään ehdokkaaksi työpaikalla kirkosta ja kirkollisveroista käytyjen keskustelujen kautta. Luottamushenkilönä toimiminen vaatii hänen mukaansa kärsivällisyyttä ja kiinnostusta ottaa asioista ja niiden taustoista selvää. Päätöksenteko on yhteistyötä, ja luottamushenkilöiden välillä on ollut Martikaisen mukaan hyvä yhteishenki.

Seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston erosta kysyttäessä Martikainen toteaa seurakuntaneuvoston olevan läheisempi porukka, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja päättävät oman seurakunnan asioista. Valtuustossa puolestaan päätetään isommista, koko yhtymää koskevista asioista. Martikainen kertoo seurakuntavaaleissa kampanjoinnista. Hänen mukaansa vaaleissa tulee tuoda itseään esiin esimerkiksi tiedotusvälineissä ja/tai somessa. Ehdokkaaksi voivat lähteä sellaisetkin, jotka eivät ole entuudestaan suurelle yleisölle tuttuja. Martikainen näkee eduksikin, että ehdokas olisi ”tavallinen veronmaksaja”. Samalla hän huomauttaa, että ehdokkaan on tärkeää tehdä mainostyötä.