Etsikonaikoja


Hiljattain julkaistu raportti maapallon ilmaston tilasta sai ymmärrettävästi paljon tilaa mediassa. Ilmastonmuutos on mennyt huonompaan suuntaan nopeammin kuin on arveltu. Sään ääri-ilmiöt ovat yleistyneet koko maapallolla. Monin paikoin on suuria kuivuudesta johtuvia metsäpaloja. Toisaalta taas suuret ja tuhoisat tulvat ovat yleistyneet. Oma kesämme oli selkeästi normaalia kuumempi ja aiheutti monille ihmisille tuskaa. Unet jäivät vähiin, ja päivisin projektit jäivät tekemättä, kun yritettiin suoriutua jotenkin olemisesta.

Tiedemiehet ovat laskeneet, että 1,5 celsiusasteen lämpötilan nousu maapallolla saattaisi pitää sään ääri-ilmiöt vielä sellaisina, että niiden kanssa voisi elää. Tämä kuitenkin vaatisi nopeaa luopumista fossiilisista polttoaineista. Ongelma ei olekaan siinä, etteikö meillä olisi tarvittavia tekniikoita ja tietotaitoa. Ongelma on siinä, että poliittiset päätöksentekijät eivät taivu tekemään tarvittavia päätöksiä pelätessään äänestäjien hylkäävän heidät seuraavissa vaaleissa. Totta onkin, ettemme me halua luopua korkeasta mutta niin kuluttavasta elämäntyylistämme. Tosiasia kuitenkin on se, ettemme me voi kuluttaa entiseen tyyliin, jos tahdomme, että lapsemmekin jotenkin täällä voisivat elää. Siispä äänestä mieluummin sellaista poliitikkoa, joka selkeästi lupaa tehdä päätöksiä, jotka säästävät maapalloamme – vaikka se laskisikin aineellista elintasoasi.

Ongelman ydin ei ole siinä, että yksijumalaiset uskonnot tuhoaisivat maapalloamme. Näinhän meille on yritetty kertoa jo useamman vuosikymmenen ajan. Ongelma on siinä, että meiltä on viety usko Jumalaan, ja meistä on tehty materialisteja. Aiemmat sukupolvet uskoivat Jumalaan ja sen myötä viettivät säällistä ja kohtuullista elämää. Meistä on yritetty tehdä materialisteja – ja sen myötä tietenkin ateisteja – jo vuosikymmenten ajan. Siinä on onnistuttukin huomattavan hyvin. Kansalaiset ovat huomanneet, että Jumalan hylkäämällä ja rahaan panostamalla saa paljon paremman aineellisen elintason. Ongelmana on vain ollut se, että maapallo ei ole kestänyt tällaista kulutusjuhlaa. Olemme naureskelleet sellaisille, jotka puhuvat Jumalasta. Olemme ottaneet kohtalomme omiin käsiimme. Ja tässä sitä nyt ollaan. Nyt ovat tulleet eteemme todelliset etsikonajat.

Tämän vuosikymmenen aikana on saatava maapallostamme hiilineutraali. Vieläkin on niitä, jotka uskovat ihmisen onnistumiseen omin voimin. Itse en lukeudu tähän joukkoon. Ymmärrän varsin hyvin, että suuri tieto ja taidokkuus ovat vaarallisia asioita turmeltuneen ihmisen käsissä. Ihminen ei luovu nykyisestä elintasostaan. Poliitikot eivät uskalla tehdä tarvittavia päätöksiä.

Onnistumisen edellytykset riippuvat siitä, kuinka me suhtaudumme elävään, kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jolla muuten on ohjat koko ajan käsissään. Vain ihmisen hengellinen herääminen avaa ovet auvoisaan tulevaisuuteen. Kristityn ei tarvitse etsiä elämänsä tarkoitusta kuluttamisesta. Se löytyy aivan muista asioista. Tähän asti olemme kirkoissa puhuneet oikeastaan vain ihmisen hengellisestä heräämisestä koskien etsikonaikoja. Nyt meillä on etsikonaika myös siinä mielessä, että saammeko tehtyä tarpeelliset päätökset koskien ilmastonmuutosta. Kysehän on pohjimmiltaan siitä, voimmeko me ihmiset elää tulevaisuuden maapallolla.

Pentti Berg
Kirkkoherra
Lauritsalan seurakunta