Hautojen hoitaminen ja kunnostustyöt

Omaisten tulee huolehtia, että hautapaikka on vainajan muistoa kunnioittavassa kunnossa. Omaiset vastaavat siten haudan hoitamisesta ja muistomerkin kunnosta sekä turvallisuudesta. Hautaustoimi vastaa hautausmaiden yleishoidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta. Kuitenkin hautausmaan henkilökunta tekee kertaalleen keväisin ja syksyisin koko hautausmaata koskevan siivouksen. Ainoastaan tällöin myös hoitamattomiltakin haudoilta leikataan pitkäksi kasvanut nurmi.

Omaisten vastuulle kuuluu haudan hoito 80 cm pituisella alueella hautamuistomerkin takaa lukien. Hautausmaan yleishoidon yhteydessä leikataan ruoho hautapaikan muulta osalta. Poiketen tästä, jos hautapaikalla on reunakivet, kuuluu hautapaikan koko pinta-ala omaisten itse hoidettavaksi.

Hautapaikan nurmikko tulee pitää siistinä ja mahdolliset pudonneet puiden oksat ja risut tulee poistaa. Haudalle voi istuttaa ruohovartisia kukkia, perennoita tai kesäkukkia. Puuvartisten pensaiden tai puiden istuttaminen on hautapaikoille kielletty. Hautausmaan henkilökunnalla on oikeus poistaa haudoille ilman lupaa istutetut puuvartiset kasvit. Haudan kukkapesän reunustaminen ei saa käyttää irtonaisista osista koostuvia reunuksia, kuten pikkukiviä.

Teemme uusia hoitosopimuksia kaudelle 2023 hoitohinnaston (Yhteisen kirkkoneuvoston päätös joulukuu 2022) mukaisesti. Hautojen hoitokausi 2.5. - 15.9.2023. 

Työtilauksia haudan peruskunnostustöistä ja hautakivien oikaisuista, otamme vastaan vuoden 2024 alusta alkaen. Tilaukset toteutamme hoitokauden aikana. 

Haudan hoidoista ja mahdollisista muista töistä voitte sopia keskitetysti suoraan hautaustoimen hoitoasioista vastaavien seurakuntamestareiden kanssa: Timo Lind p. 040 312 6255, timo.lind@evl.fi tai Liisa Tiimon, p. 040 312 6260, liisa.tiimo@evl.fi.

 

Hautojen eri hoitotöiden sisältö

Kesähoito, 5 vuoden hoito ja 10 vuoden hoito:

 • talven jäljiltä hautojen siistiminen
 • toukokuussa kukkapesien mullan vaihto ja lannoitus
 • kukkien istutus kesäkuun 10. päivää edeltävän viikon aikana
 • hoitosopimuksen sisätämien kukkien kastelu ja muu hoito alkaen 10.6.
 • nurmikon kevätlannoitus, leikkaus ja viimeistely kukkapesän reunoja myöden, sekä sadetus tarpeen mukaan
 • huonokuntoisten leikkokukkien ja omaisten ruukuissa tuomien kukkien poisto haudalta
 • 10 vuoden hoito sisältää lisäksi hautamuistomerkin oikaisun tarvittaessa hoitojakson aikana.

Pinnanhoito:

 • nurmipintaisen haudan nurmen kevätlannoitus, nurmenleikkuu ja viimeistely kukkapesän reunoja myöden ja sadetus
 • hiekkapintaisen haudan pinnan siistinä pitäminen
 • pinnanhoitoon ei voi ostaa kukkia, eikä omaisten haudalle tuomia kukkia kastella tai muuten hoideta

Kesäkastelu:

 • vain Ylämaan hautausmaalla
 • ainoastaan haudoilla olevien omaisten tuomien kukkien kastelu, ei muuta hoitotyötä.

Perennahoito:

1.1.2020 alkaen Lappeenrannan seurakuntayhtymä on ottanut käyttöön perennahoidon, ts. hoidon, jossa kesäkukkien sijasta käytetään talvehtivia, monivuotisia kasveja. Näin voimme tarjota vähemmän ympäristöä kuormittavan hoitovaihtoehdon, koska haudoille ei tarvitse joka vuosi istuttaa uusia, talven aikana runsaasti lämpöenergiaa kuluttavalla kasvatettuja kesäkukkia.

Tämä hoito voidaan ottaa joko 5 tai 10 vuodeksi kerrallaan.

Seurakuntayhtymä määrittelee perennalajit kasvupaikkavaatimusten ja hautamuistomerkin koon mukaisesti.
 

Hoitotyön sisältö:

 • talven jäljiltä hautojen siistiminen
 • toukokuussa uusien hoitoon tulleiden hautojen kukkapesän mullan vaihto ja lannoitus, näille kasvien istutus toukokuun loppuun mennessä.
 • aiemmin perennahoidossa olevien hautojen kohdalla talvituhojen jälkeen kasvien uusiminen
 • kasvien vaatimat kastelu ja muut hoitotyöt
 • kasvien alas leikkaus tai muut syystyöt tarpeen mukaan hoitokauden päätyttyä
 • kasvien juurien jakaminen tarvittaessa kasvin vaatimassa rytmissä
 • nurmikon kevätlannoitus, leikkaus ja viimeistely kukkapesän reunoja myöden, sekä sadetus tarpeen mukaan
 • huonokuntoisten leikkokukkien omaisten ruukuissa tuomien kukkien poisto haudalta
 • 10 vuoden hoito sisältää lisäksi hautamuistomerkin oikaisun tarvittaessa hoitojakson aikana.

Toivomme, että omaiset poistavat itse haudoilta talven aikana käyttämänsä mahdolliset kynttilälyhdyt tms. hoitotyön aikana mahdollisesti vahingoittuvat esineet ennen hoitokauden alkua.

Ethän sytytä haudalle suoraan maakosketukseen asetettavaa kynttilää tai kynttilälyhtyä silloin kun ruohikon syttymisvaara on ilmeinen. 

Haudan haltijan vastuulla on huolehtia omalla kustannuksellaan muistomerkistä. Vaarallisesti kallistunut muistomerkki on oikaistava ennen, kuin hoitopalveluita voidaan ottaa kyseiselle haudalle.

Hoitokausi on kaikkien hoitojen kohdalla vuosittain 2.5. - 15.9. Hoitohaudoilla olevien kukkien hoito ja kastelu alkaa seurakuntayhtymän kukkien istutuksen jälkeen, vuosittain n. 10.6.

Hautaustoimi poistaa hoidossaan olevilta haudoilta kukat ja hoitolaput lokakuun alkupuoliskolla. Omaiset voivat halutessaan itse poistaa hoitokukat haudoilta hoitokauden jälkeen mahdollisia omia talvi-istuksiaan varten.

Hautaoikeuden tulee olla voimassa koko hoitojakson ajan.
 

Hautojen hoitohinnasto ja tilauslomakkeet

Haudanhoitohinnaston löydät tästä.

Haudanhoitosopimuslomakkeen voit ladata tästä.

Hautakiven oikaisu-, haudan peruskunnostus- ja reunakivienoikaisutilauslomakkeen voit ladata tästä.

Huom! Sopimuslomakepohjat saattavat joissain selaimissa aueta "hajonneina" kahdelle sivulle. Ongelma poistuu yleensä klikkaamalla "Ota muokkaus käyttöön"-toimintoa ennen lomakkeen täytön aloittamista.