Liite 2

Esitys Lappeenrannan seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaksi vuosille 2019–2023

 1. Jätehuolto kuntoon
  1. Hautausmaiden jäteastioihin yhtenäiset merkit, mielellään Etelä-Karjalan Jätehuollon logolla varustellut
   1. Nyt esim. Ristikankaan hautausmaalla ”biojäte” ja ”maatuva jäte”
   2. Sekajätelavoille tarrat, mitä lavat sisältävät ja minne jäte toimitetaan (Lappeenrannan Huoltomestareiden toive)
  2. Etelä-Karjalan Jätehuollon lajitteluohjeet myös muihin seurakuntayhtymän tiloihin
   1. Monista astioista puuttuvat merkit tai ne ovat kuluneet lukukelvottomiksi
  3. Jäteastioiden täyttöasteen seuranta
   1. Ovatko astiat täysiä tyhjentäessä? Voisiko tyhjennysväliä harventaa vai pitäisikö tyhjentää useammin? à Otetaan jäteastioiden täyttöasteen seuranta käyttöön
   2. Ympäristödiplomi-kansiossa on ehdotus jäteastioiden tyhjennysväleistä muutaman kohteen osalta
  4. Paperin keräyksen tehostaminen
   1. Toimistoissa huoneisiin paperinkeräys, joka voitaisiin tyhjentää itse esim. käytävällä olevaan isompaan jäteastiaan
 2. Seurakuntayhtymän etusivuille voisi lisätä suoran linkin ainakin kirkon ympäristötyöhön ja ympäristödiplomiin
  1. Hyvä esimerkki ympäristösivuista, Muhoksen seurakunnan sivut http://www.muhoksenseurakunta.fi/seurakuntamme/ymparistotyo/
  2. Toinen esimerkki, Haapajärven seurakunnan ympäristösivut

https://haapajarvenseurakunta.fi/seurakunnan-tyoalat/ymparistotyo/

 1. Energiakatselmuksen tekeminen v. 2019
 2. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen
 3. Seurataan toteutuuko sähkön, lämmön ja veden kulutuksen 5 % vuosittainen säästö
 4. Kiinteistöihin lisätään ilmalämpöpumppuja
 5. Kiinteistöissä siirrytään led-valaistukseen
 6. Uusiutuvan energian käytön lisääminen kiinteistöissä
 7. Kiinteistöjen määrän vähentäminen
 8. Energiansäästövinkkien vahvistaminen ja niistä tiedottaminen työntekijöille
 9. Ympäristökoulutus seurakuntayhtymän työntekijöille
 10. Ympäristövastaava/ympäristötyöryhmän edustajia voisi osallistua Kirkon ympäristöpäiville
 11. Taloudellisen ajotavan koulutuksen järjestäminen työntekijöille
 12. Keittiöhenkilöstön kouluttautuminen ja ympäristöpassin suorittaminen
 13. Hautausmaat
  1. Haitallisista torjunta-aineista luopuminen
   1. Kasvinsuojeluaineiden on löydyttävä kasvinsuojeluainerekisteristä
  2. Käyttöturvatiedotteet kasvinsuojeluaineista säilytyspaikkoihin
  3. Seurakuntayhtymän tulisi tarjota hoitohaudoille perennahoitoa ja täysin kukkapesätöntä nurmihoitoa vaihtoehdoksi kesäkukkien sijasta
  4. Omaisille ja lähialueen kukkakauppiaille voisi suositella ja kertoa maatuvista kukkalaitteiden pohjista/nauhoista ja muista sidontamahdollisuuksista
  5. Hautausmaiden sekä viheralueiden kasvi- ja eläinlajien inventointia voisi harkita
  6. Hautausmaiden toimistoihin paperinkeräys (paperia menee nyt sekajätteeseen…)
 14. Leirikeskusten rantasaunojen jätevesien purku päivitetään ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaisiksi v. 2019 mennessä
 15. Piiluvan leirikeskukseen voisi harkita luontopolun tekemistä ja linnunpönttöjen ripustamista
 16. Ympäristöohjeet leirikeskuksiin
 17. Ympäristömerkittyjen tuotteiden suosiminen hankinnoissa
 18. Kertakäyttötuotteiden välttäminen
 19. Reilun kaupan kahvia ja teetä hankitaan kaikkiin leirikeskuksiin ja seurakuntataloihin
 20. Kasvisruokapäivän vakiinnuttaminen viikon kestäville leireille
 21. Selvitys Hankaluodon ja Venäjänsaaren rauhoittamisesta rakentamiselta
 22. Kesähakkuiden mahdollinen siirtäminen syksylle ja talvelle
 23. Uhanalaisten lajien inventointi seurakuntayhtymän metsissä
 24. Siirtyminen uusiopaperin ja -kirjekuorien käyttöön
 25. Paperin kulutuksen vähentämiseksi konkreettiset toimet
 26. Seurakuntayhtymän leireillä ja kerhoissa voitaisiin ottaa esille ympäristöasioita
 27. Seurakuntayhtymä voisi osallistua WWF:n Earth Hour -tapahtumaan

Tässä listattuna joitakin ideoita seurakuntayhtymän ympäristöohjelmaan, mistä voi valita sopivia. Ne asiat, jotka ympäristöohjelmaan valitaan, tulee aikatauluttaa ja valita vastuuhenkilöt. Minimikriteerit (liite tehtävää ennen ympäristödiplomin hakemista) on tärkeintä täyttää ensin. Taulukko muotoon ja vastuuhenkilöt sekä aikataulut merkittävä!