Ilmiöt ja kannanotot

Otsikoissa nyt! Kuka käyttää kirkon ääntä? Mitä mieltä piispat ovat?

Kirkko on kristittyjen, kaikkien jäsentensä yhteisö. Julkisuudessa kirkon suulla puhuu moni eri taho. Kirkon historia on alusta alkaen moniäänisyyden historiaa. Moniäänisessä kirkossa on tilaa erilaisille ajatuksille.

Lappeenrannan seurakunnissa kantaa ottavat ennen kaikkea yleinen kirkkoneuvosto ja -valtuusto.

Paikallisen ev. lut. kirkon toimeenpanevien päättäjien kannanottoja voi lukea blogista Kirkossa kuulutettu - johdon blogi.

Soul kirjoittaa mieltä askarruttavista asiosiat nuoren naisen näkökulmasta, Scenes from my Soul.

Lisäksi Lappeenrannan Alakylän aluetyö pitää blogia.

 

Miten kirkko ottaa kantaa?

Valtioneuvostolle annettavat kannanotot syntyvät kirkolliskokouksessa ja kirkkohallituksen täysistunnoissa.  Lausunnot liittyvät usein ministeriöiden lakiesityshankkeisiin.

Kannanotot syntyvät prosessissa, jossa on työryhmä- ja tai toimikuntatyöskentelyä, päätöksenteko ja toisinaan myös äänestys.

Kirkon oppiin, henkilöstöpolitiikkaan tai kansainvälisiin suhteisiin liittyviä asioita käsitellään myös piispainkokouksessa, Kirkon sopimusvaltuuskunnassa ja Kirkon ulkoasiain neuvostossa.

Lue lisää.