Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan asioista

Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on seurakuntaneuvosto, joka koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Se on seurakunnan hallintoa hoitava päättävä elin. 

Seurakuntaneuvosto on sellaisissa seurakunnissa, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään. Neuvoston jäsenet ovat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein valittavia luottamushenkilöitä. Jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. 

Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston tehtävänä on

  • seurakunnan toiminnan johtaminen
  • hengellisen elämän edistäminen
  • seurakunnan varojen ja tilojen käytöstä huolehtiminen
  • seurakunnan työntekijöiden valinta (kirkkoherraa lukuun ottamatta)

Jäsenet 2015-2018:

Tero Kalpio, kirkkoherra, puheenjohtaja

Jaakko Arminen, yrittäjä

Antti Jarva, lääkäri

Tiina Jokelainen, myymäläesimies

Päivi Kangaspunta, terveydenhoitaja

Leila Korte, ostopalvelukoordinaattori

Kaarina Marttila, erikoissairaanhoitaja, eläk.

Ilkka Pöyhönen, professori

Kimmo Reponen, työmies, eläk.

Elina Rintee, perhepäivähoitaja

Ilkka Tiimo, laitosmies

Sari Toikka, johdon assistentti, KTM

Urho Tujula, maanviljelijä, eläk.


Pöytäkirjan pitäjä Arja Partanen, seurakuntasihteeri