Materialismi – aikamme suurin haaste


Eläkkeelle jäänyttä kosmologi Enqvistiä haastateltiin televisiossa. Hän sanoi olevansa materialisti. No, eihän tämä mikään yllätys liene. Mies on tehnyt materialistista tiedettä ikänsä. Mitä muuta hänestä olisi voinut tulla. Hän on oppinut ratkomaan asioita materialismin näkökulmasta. Ehkä hänelle on muodostunut käsitys, että materialismi ratkaisee, tai on jo ratkaissut, kaikki suuret kysymyksemme.

Materialismista tulee tieteen metodologian keskus filosofien Kant ja Wittgenstein työn tuloksena. He näkivät tärkeänä, että tieteessä voidaan saavuttaa eksakteja tuloksia. He eivät kuitenkaan ajatelleet, että koko olevainen olisi vain materialismia. Kant sai äidiltään varsin luterilaisen kasvatuksen. Wittgenstein oli syntyjään juutalainen, mutta hänestä tuli kristitty ja hän tahtoi ”oikean” papin antamaan viimeisen voitelun itselleen.  

Ajatukset koko olevaisen puhtaasti materialistisesta luonteesta tulevat meille Neuvostoliitosta. Toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliitto huomasi saaneensa ”jackpotin”. Se huomasi yhtäkkiä saaneensa itselleen koko itäisen Keski-Euroopan. Näin ajatukset maailmanvallankumouksesta saivat aivan uutta pontta. Maailmansodan jälkeisenä aikana Neuvostoliitto käytti suunnattomasti voimavaroja ateistisen materialismin levittämiseksi länteen. Ajatukset saivatkin vastakaikua, ja 1960-luvun myötä nimenomaan yliopistoissa laajasti omaksuttiin nämä ajatukset. Monet yliopisto-opiskelijat läksivät rakentamaan ihanneyhteiskuntaa Neuvostoliittoon ja Kiinaan. Näiden ajatusten keskeisenä tavoitteena oli heikentää länttä ja levittää kommunistista maailmanvallankumousta. Niiden sisältö ei suinkaan ollut se, mitä se oli silloisissa kommunistisissa maissa. Yliopisto-opiskelijat omaksuivat helposti uudet ajatukset vapaudesta, kansainvälisestä solidaarisuudesta ja rauhasta, jota Neuvostoliitto ilmaisi ajavansa. Ajatuksilla itse asiassa ajettiin kansainvälisen hegemonian saavuttamista.

Neuvostokommunismi kuoli omaan mahdottomuuteensa. Kuitenkin ajatukset kaiken selittävästä materialismista jäivät elämään. Viimeiset vuosikymmenet olemme kasvattaneet materialisteja koululaitoksessamme. Materialismista on tullut keskeinen ja miltei ainoa selittäjä yhteiskunnassamme. Henkiset ja hengelliset asiat ovat jääneet sivuun. Tänä päivänä me emme enää edes ymmärrä niistä juuri mitään. Käsitys niistä on pyyhkiytynyt pois keskuspäätteiltämme. Suhteudumme niihin oikeastaan varsin huvittuneella mielenlaadulla. Niillä kuitenkin rakennettiin LÄNSI.

Lännessä olemme perinteisesti ymmärtäneet jotain Jumalasta. Usko Jumalaan on ainakin jossain määrin näkynyt rakkaudellisena suhteutumisena toisiin. Elämä on saanut suuren arvon, koska Jumala on sen luonut. Elämämme arvot ovat liittyneet kohtuullisuuteen ja toisista huolehtimiseen. Materialismi sen sijaan rakentuu rahalle ja tavaralle. Ne ovat ainoat todelliset elämään kuuluvat asiat. Olemme hamunneet itsellemme rahaa ja tavaraa viimeisten vuosikymmenien ajan innolla, joka on työntänyt tieltään kaiken muun. Emme ehkä tulleet ajatelleiksi, että maapallomme ei kestäisikään tällaista elämäntyyliä. Materialismi aiheutti ilmastonmuutoksen! Eivät tiedemiehetkään omissa kammioissaan työn tohinassa tainneet tulla ajatelleiksi, että materialismi sopii kaiken selittäjäksi varsin huonosti, ja sen seuraukset saattavat olla katastrofaaliset.

Pentti Berg
kirkkoherra, Lauritsalan seurakunta