Lappeen seurakunnan seurakuntaneuvosto

Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on seurakuntaneuvosto, joka koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Se on seurakunnan hallintoa hoitava päättävä elin. 

Seurakuntaneuvosto on sellaisissa seurakunnissa, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään. Neuvoston jäsenet ovat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein valittavia luottamushenkilöitä. Jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. 

Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston tehtävänä on

  • seurakunnan toiminnan johtaminen
  • hengellisen elämän edistäminen
  • seurakunnan varojen ja tilojen käytöstä huolehtiminen
  • seurakunnan työntekijöiden valinta (kirkkoherraa lukuun ottamatta)

Jäsenet 2019-2022:

Niina Ekholm, sosionomi

Anneli Heinola, eläkeläinen

Eino Heinola, agrologi

Marja Hovi, johtava maatalouslomittaja, eläk.

Pilvi Hyttinen, opiskelija, yrittäjä

Mika Lehtola, kirkkoherra, puheenjohtaja

Jukka Kaipia, metsätalousinsinööri

Pauli Pajunen, maa- ja metsätalousyrittäjä

Jarmo Piispanen, opistoupseeri, eläk.

Helena Puustinen, toiminnanjohtaja

Jaana Rikkinen, opettaja

Eeva Serjomaa, metsätalousyrittäjä

Ilpo Sientola, maatalousyrittäjä

 

Pöytäkirjan pitäjä Seija Niemi, seurakuntasihteeri 

Lappeen seurakuntaneuvosto 2019-2022