Universumi vailla merkitystä? 

Yksi osa kirkkoherran vuoden kiertoa on hiippakunnan kirkkoherrojen kokous. Kokous pidetään ainakin Mikkelin hiippakunnassa aina elokuun puolivälin paikkeilla. Olen ajatellut, että kokouksen tarkoituksena on toisaalta käydä läpi ajankohtaisia asioita, toisaalta keskustella myös teologisesti ajankohtaisista asioista. Myös kollegoiden kohtaaminen laajemmalta alueelta on osa kokouksen sisältöä. Tällä kertaa kokous järjestettiin Savonlinnassa.

Ajankohtaista, joskaan ei ehkä aivan suoraan teologista, keskustelua pohjusti Savonlinnan kirkkoherran Sammeli Juntusen alustus Yuval Noel Hararin ajattelusta. Harari on israelilainen kirjailija ja yhteiskuntafilosofi, jonka teoksista esimerkiksi Sapiens ja Homo Deus ovat myyneet miljoonia kappaleita. Hänen ajatteluunsa liittyy myös voimakkaasti ateismi. Hänen nettisivuillaan otsikkona on: ”History began when humans invented gods, and will end when humans become gods” (vapaasti kääntäen: historia alkoi kun ihmiset keksivät jumalat, ja tulee päättymään kun ihmisistä tulee jumalia).

Hararin ajattelussa yksi keskeinen teema voisi ehkä olla, että hän näkee uskontojen synnyttäneen tarinoita, jotka puolestaan ovat mahdollistaneet ihmisten yhteistyön välittömien lähisukulaisten tai heimoon kuuluvien ulkopuolelle. Hän kuitenkin kritisoi ankarasti etenkin yksijumalaisia uskontoja. Hän myös ennustaa, että ehkä ihmiskunta ”kohoaa jumaluuteen” jonkinlaisena tietoverkoissa olemassa olevana tietoisuutena.

Hararin ajattelu on toki saanut osakseen myös kritiikkiä. Sammeli Juntuselta on ilmestymässä syksyllä kirja ”Universumi vailla merkitystä? : Yuval Noah Hararin teosten analyysiä ja kritiikkiä”. Terävästi kirjoittavan ja ajoittain teräväkielisenkin kirjoittajan kirjoissa voi nähdä paitsi ansioita, myös puutteita. 

Kirkkoherra Juntusen kirja kuulostaa siinä määrin mielenkiintoiselta, että voisin sen vaikka itsekin lukea.

Tero Kalpio
Joutsenon seurakunnan kirkkoherra