Uskoako vai ei?

Mitä on luterilaisuus? Mitä on uskominen? Uskontojen maailma.

Kristinuskon Jumala on elämän Jumala. Arkisessa elämässä usko ihmistä rakastavaan Luojaan ja ihmisten keskinäiseen yhteyteen voi näkyä pieninä tekoina ja valintoina, pyrkimyksenä vastuulliseen ja kestävään elämään.

Monesti uskoon liittyy paljon kysymyksiä, mysteerejä, joihin vastausta ei anna Google tai yksinkertainen käsikirja. Usko ei myöskään ole vain ajattelua ja kokemuksia. Uskossa on kyse enemmästä, elämää suuremmasta.

 

Usko ja tiede

Uskon ja tieteen ajatellaan toisinaan olevan ristiriidassa erityisesti maailman syntyyn liittyvissä kysymyksissä. Tämä näkemys liittyy erityisesti kreationismiin, ja toisaalta taas evoluutioteoriaan ja luonnontieteisiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon opetuksen mukaan usko ja tiede eivät ole ristiriidassa. Tiede tutkii maailman synnyn arvoitusta sekä luonnon ja ihmisen kehittymistä. Usko luottaa siihen, että kaiken takana on Jumalan luova tahto ja rakkaus luomakuntaa kohtaan. Tiede pyrkii vastaamaan kysymykseen miten, kun taas usko pyrkii vastaamaan kysymykseen miksi. Kirkko korostaa, että kaikkea mihin tiede pystyy, ei tarvitse, eikä ole syytä tehdä.

Lähde: www.evl.fi

 

Mihin uskomme
Oikeudenmukaisuus & vastuullisuus – Kirkon etiikkaa
Aamenesta Öylättiin – kirkon ja uskon sanasto