Ympäristödiplomilla ekologista toimintatapaa edistämään


Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myönsi stipendirahoituksen kirkon ympäristödiplomin hakemiseen tarvittavan valmistelutyön tekemiseen touko-kesäkuuksi. Raportin valmistuttua auditointi ja diplomia haetaan kirkkohallitukselta. Tavoitteena on saada diplomi käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.


Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi ja on sitoutunut käyttämään ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisin auditoinnein neljän vuoden välein. Ympäristödiplomijärjestelmä on perustettu vuonna 2001 ja auditoituja seurakuntia ja seurakuntayhtymiä on Suomessa jo 101 seurakunnalla.

 

Ympäristöjärjestelmän avulla pyritään tehostamaan seurakunnan hallintoa ja toimintaa. Sillä pyritään myös luomaan taloudellisesti kestävää arkea. Ympäristöjärjestelmän ja -diplomin avulla ympäristövaikutukset tunnistetaan paremmin seurakunta ja -yhtymä voivat toimia ympäristövastuullisesti. Luterilainen perinne korostaa luonnon vaalimista, onhan luonto osa Luojan suomaa lahjaa. Ympäristödiplomi on yksi konkreettinen osoitus tästä työstä. Lisäksi seurakunnille tärkeää on osallistua ympäristökasvatustyöhön.

 

Ympäristödiplomin haun työsuunnitelmaa tulee tekemään ympäristötekniikan yo Miina Lapila Lappeenrannan teknisestä yliopistosta.

 

– On kiinnostavaa tarkastella, mitä kaikkea oikeasti pitää ottaa huomioon, että voidaan hakea tällaista tunnustusta.  Saa tehdä suoraan käytäntöön vaikuttavaa työtä, kertoo Lapila.

Talousjohtaja Kari Virtanen Lappeenrannan seurakuntayhtymästä odottaa ympäristödiplomin valmistelutyöltä erityisesti toiminnan arviointia.

 

– Talousjohtajana odotan säästöjä, joita syntyy monista pienistä asioista ja käytännöistä; kuten vaikka miettimällä jätteiden lajittelu vielä pidemmälle.

Ympäristödiplomin hakua varten selvitetään toimintaa laajasti keittiötoiminnasta kiinteistönhuoltoon, hautausmaihin ja toimistoihin saakka. Myös seurakuntayhtymän maaomaisuutta ja niiden hoitamista tullaan tarkastelemaan. Tarkoitus on haastatella keskeisten toimialojen edustajat ja vastuuhenkilöt.

 

– Osa-alueiden kesken voi olla eroja ympäristövastuun toteuttamisessa. Tärkeää on, että loppujen lopuksi päästäisiin resurssitehokkuuteen, joka voi tuoda säästöjäkin. Ja ympäristöasiat ovat kaikkialla yhteiskunnassa esillä, Lapila pohtii.

Valmistelutyön Lapila toivoo herättävän henkilöstön tiedostamaan jo olemassa olevat hyvät käytännöt ja että ympäristövaikutukset kussakin toiminnassa ja toimialassa tulisivat käytännön esimerkein esiin.

 

– Pyrimme edistämään kaikin tavoin vihreitä arvoja ja ekologista toimintatapaa seurakuntayhtymässä. Olen iloinen, että voimme tehdä yhteistyötä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tässä asiassa, toteaa talousjohtaja Virtanen Lappeenrannan seurakuntayhtymästä.

 

Eija Fabritius