Luottamushenkilön tehtävät

Luottamushenkilöiksi seurakuntavaaleissa valituilla on tärkeä rooli seurakuntien määrärahoja, virkoja ja tilankäyttöä koskevissa päätöksissä. Seurakuntien luottamushenkilöiden tulisi edustaa laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.

Luottamushenkilö

  • edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa  kirkosta
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön
  • on seurakuntayhtymän työntekijöiden tukija

Päättäjänä voi vaikuttaa

  • seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun
  • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen
  • työntekijävalintoihin sekä virkojen ja tehtävien sisältöihin
  • rahojen ja resurssien käyttöön
  • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan
  • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan

Lähde: Seurakuntavaalit 2022