Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on elävä ja monipuolista toimintaa jäsenilleen tarjoava viiden seurakunnan yhtymä. Joutsenon, Lappeen, Lappeenrannan, Lauritsalan ja Sammonlahden seurakunnat ovat toiminnaltaan itsenäisiä, mutta esimerkiksi niiden taloutta ja henkilöstöhallintoa hoidetaan keskitetysti. Seurakuntiin kuuluu noin 54 700 jäsentä.

Seurakuntayhtymän kokonaisstrategian mukaisesti sen toiminta pohjautuu vastuullisuudelle, oikeudenmukaisuudelle, totuudellisuudelle sekä pyhän kunnioittamiselle.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä on paikallisesti myös merkittävä työnantaja. Yhtymän palveluksessa on tällä hetkellä noin 200 työntekijää.

Kirkko tarjoaa runsaasti toimintaa eri-ikäisille. Lähes puolet (49 %) yhteistaloudessa elävän Lappeenrannan seurakuntayhtymän budjetista käytetään lapsi-, nuoriso- ja diakoniatyöhön.

Lapsiin satsataan perinteisesti paljon ja tänäkin syksynä alkoi noin 40 heille suunnattua kerhoa.

Diakoniatyöhön kohdistuu suuria paineita laman kasvattaessa esimerkiksi työttömyyttä. Seurakunnat pyrkivät parhaansa mukaan vastaamaan lisääntyneeseen avuntarpeeseen. Voimavaroja on tarkoitus suunnata muun muassa vanhusten ja perheiden parissa tehtävään avustustyöhön.

Testamentit ja muut lahjoitukset auttavat rahoittamaan seurakuntien palvelutyötä, mutta valtaosa tuloista saadaan veroista. Jokainen seurakunnan jäsen maksaa kirkollisveroa vuosittain noin 216 euroa, joten kassaan kertyy 12 miljoonaa euroa vuodessa. Osa verotuloista joudutaan ohjaamaan kiinteistöihin, hallinto- ja keskusrahastokuluihin ja veroihin.

Seurakuntien toimintaan ja yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin, kuten sairaalasielunhoitoon, perheneuvontaan ja erityisnuorisotyöhön käytetään 127 euroa jäsentä kohti.

Hautaustoimen kustannukset katetaan yhteisöverotuotoilla, samoin kulttuurihistoriallisten kohteiden menot sekä kirkonkirjojen pidosta aiheutuvat kulut. Ylijäämillä ja omaisuuden myynnistä kertyvillä tuotoilla rahoitetaan kiinteistöjen peruskorjaukset ja muut vastaavat investoinnit.

Yhteisövero poistuu vuoden 2016 alusta ja samaan aikaan seurakuntayhtymä siirtyy Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi, jolloin koko sen maksuliikenne sekä esimerkiksi palkanmaksu hoidetaan palvelukeskuksen järjestelmän kautta vastuuhenkilöiden antamien määräysten mukaisesti.

Lappeenrannan seurakuntayhtymä säilyttää 1,35 prosentin suuruisen kirkollisveron vastaavalla tasolla myös tulevalla strategiakaudella.