Sukututkimus

Lappeenrannan seurakuntien kirkonkirjoja on 1800 luvun puolivälistä alkaen. Vanhimmat kirkonkirjat on siirretty Mikkelin maakunta-arkistoon.

1.1.2019 lukien kaikkien Lappeenrannan seurakuntien (Joutseno, Lappee (sis. Nuijamaa ja Ylämaa), Lappeenranta, Lauritsala, Sammonlahti) jäsenluetteloista eli entisistä kirkonkirjoista annettavat sukututkimukset tehdään Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä.

Sukututkimuksia varten laadittavia todistuksia tehdään keskusrekisterissä toissijaisena työnä virallisen jäsenrekisterin ylläpidon ohella. Todistusten toimitusajat saattavat olla pitkiä. Sukututkimuksia voi tilata vain kirjallisessa muodossa, esimerkiksi alla olevalla sukututkimustilauslomakkeella.

Sukututkimuksia tehdään vain suomenkielellä.

Välttämättömiä tietoja sukututkimuspyyntöä tehdessä

 • Henkilön nimi, syntymäaika, syntymäkotikunta, mahdollinen kuolinaika ja -paikka
 • Muuttoaika seurakuntaan / sieltä pois (jos ei ole syntynyt / kuollut Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnissa)
 • Tieto siitä, missä laajuudessa tietoja tarvitaan (esim. lapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat jne)
 • Viitehenkilöistä merkitään todistukselle vain nimi, syntymäaika ja mahdollinen kuolintieto. Mikäli viitehenkilöstä halutaan lisäksi muita tietoja, tulisi hänestä tehdä oma tilaus.
 • Mahdollinen tutkimukseen käytettävä tunti- /euromääräinen rajoitus
 • Tilaajan tiedot; nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite

Sukututkimuksen voit tilata

 • Sähköisellä lomakkeella (Lomake on tallennettava ensin omalle koneelle, jotta siihen voi kirjoittaa ja tallentaa tietoja. Sen jälkeen lomakkeen voi lähettää edelleen sähköpostin liitetiedostona tai kirjeenä. Jos lähetät lomakkeen sähköpostilla, älä kirjaa siihen tietosuojasyistä henkilötunnusta.)
 • Kirjeitse: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola.
 • < >keskusrekisteri.kouvola@evl.fi

Sukututkimusta pyytäviltä sukutukijoilta pyydämme EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen selosteen luotettavien henkilötietojen käsittelytoimista, kun tutkimus tulee elossa oleviin henkilöihin asti. Täytetty rekisteriseloste pyydetään toimittamaan sukututkimuspyynnön kanssa Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteriin, Savonkatu 40, 45100  Kouvola.

Sukututkimusta ei voi tilata puhelimitse.

Kenestä voi tilata sukututkimuksen?

Tietoja elossa olevista henkilöistä on hyvä ensisijaisesti pyytää heiltä itseltään. Näin voidaan varmistua siitä, ettei ko. henkilö halua käyttää hänelle henkilötietolain 30 § annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämistä sukututkimuksessa.

Sukututkimusten hinnat

Sukututkimusta varten laadittujen todistusten perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa. Hinnoittelu on Kirkkohallituksen 1.5.2017 voimaan astuneen päätöksen mukainen.

 • Todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.
 • Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut.
 • Jos todistus lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan laskun lähettämisestä 5,50 euroa, joten toimitus- ja postituskuluja tulee tällöin 11 euroa.