Virkatodistukset

Virkatodistuksia on kahdentyyppisiä.

1) Perushenkilötiedot sisältävään virkatodistukseen merkitään käyttötarkoituksesta riippuen perushenkilötiedot myös puolisosta ja/tai lapsista ja/tai vanhemmista. Todistuksen saa odottaessa asioimalla henkilökohtaisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä tai Joutsenon seurakuntatoimistossa. Postitettavat todistukset pyritään tekemään tilauspäivänä. Lappeenrannan seurakuntayhtymä on yksikielinen. Teemme virkatodistuksia vain suomenkielellä.

2) Sukuselvitysmuotoinen virkatodistus on tietosisällöltään laajempi. Siihen merkitään mm. muuttotiedot ja maininnat puolisosta ja lapsista. Jos henkilöllä ei ole lapsia, todistukseen merkitään vanhemmat ja sisarukset.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja muuhun kuolinpesän asioiden hoitoon. Todistuksen toimitus pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa.

Sukuselvitykset tehdään kirkon jäsenrekisterin ja kirkonkirjojen pohjalta.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat ovat ottaneet käyttöön kirkon yhteisen jäsenrekisterin. Jäsenrekisterissä on seurakunnan jäsenen perhesuhdetiedot (avioliitot, lapset, vanhemmat). Nämä tiedot vastaavat väestötietojärjestelmän tietoja.

Seurakunnat toimivat jäsentensä virallisina väestökirjanpitoviranomaisina 1.10.1999 asti. Sen jälkeen seurakuntien jäsenrekisteriä on pidetty säännöllisesti ajan tasalla väestötietojärjestelmän avulla.

Kirkon yhteinen jäsenrekisteri ei toistaiseksi sisällä kattavasti tietoja vanhoista tapahtumista, vaan nämä tiedot ovat edelleenkin seurakunnan vanhoissa kirkonkirjoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että

  • perunkirjoitusta varten vainajasta tilataan sukuselvitys siitä seurakunnasta, jossa hän oli jäsen kuollessaan eli ns. viimeisin seurakunta
  • viimeisin seurakunta antaa todistuksen, joka kattaa vainajan perhesuhdetiedot 1.10.1999 alkaen
  • viimeisen seurakunnan lisäksi vainajasta ei tarvitse tilata erillisiä todistuksia niistä mahdollisista muista seurakunnista, joissa hän on ollut jäsen 1.10.1999 jälkeen
  • ajalta ennen 1.10.1999 todistukset vainajasta tilataan taannehtivasti niistä seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa vainaja on ollut kirjoilla 15 vuotta täytettyään.

Lakkautettujen seurakuntien jäsentiedot

Jos kyseessä on rajan taakse jäänyt lakkautettu seurakunta, tilaukset tehdään Kansallisarkiston Mikkelin toimipisteestä. Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys siltä ajalta maistraatista.

Huom! Mikäli sukuselvityksessä on henkilön kohdalla maininta ‘elää’, hänestä ei tarvita erillistä virkatodistusta

1.1.2019 lukien kaikkien Lappeenrannan seurakuntien (Joutseno, Lappee (sis. Nuijamaa ja Ylämaa), Lappeenranta, Lauritsala, Sammonlahti) jäsenluetteloista eli entisistä kirkonkirjoista annettavat virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä.

Tilaa virkatodistus tai sukuselvitys

  • Sähköisellä lomakkeella Huom! Tällä lomakkeella ei voi tilata sukututkimusta.
  • Sähköpostitse: keskusrekisteri.kouvola@evl.fi
  • Puhelimitse numerosta 040 765 4017, puhelinpalvelu avoinna klo 9-12
  • Kirjeitse: Kouvolan seurakuntayhtymän keskusrekisteri, Savonkatu 40, 45100 Kouvola
  • Henkilökohtaisella käynnillä Lappeenrannan seurakuntayhtymän keskusrekisterissä tai Joutsenon seurakuntatoimistossa.

Sukuselvitysten toimitusaika on 3 viikkoa. Teemme sukuselvityksiä vain suomenkielellä.

Asiakastiedote virkatodistusmaksuista 1.5.2017 alkaen.