Toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuoden 2017 toiminnallinen painopiste oli seurakunnan perustyön rinnalla reformaation merkkivuosi Armoa 2017! Seurakuntayhtymässämme toteutettiin eri seurakunnissa ja yhteisesti laaja tapahtumien kirjo, joiden kautta nostettiin esiin kristillistä historiaamme ja luterilaisuuden tuomaa erityismerkitystä kirkossamme ja suomalaisessa yhteiskunnassa.

Saimme omista vahvuuksistamme käsin, yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa viestiä sitä, että evankelis-luterilainen kirkko elää yhä vahvasti lappeenrantalaisessa todellisuudessa.Esimerkkeinä Raamatun läpiluenta, Wittenbergin Luther-puiston sisaruspuun istutus, kolme luentosarjaa, kaksi musiikin suurteosta, kolme kesäistä draamallista juhlahetkeä, visuaalinen näkyminen lautasliinoja myöten.Vuonna 2016 hyväksytyn strategian pohjalta valmistuivat sekä henkilöstö- että kiinteistöohjelma. Ne vaikuttavat suoraan toiminnalliselle tasolle. Henkilöstöohjelma pyrkii siihen, että seurakuntayhtymässä on töissä mahdollisimman motivoitunut, ammattitaitoinen ja työssään viihtyvä ja jaksava henkilöstö. Kiinteistöohjelmassa pyritään sopeuttamaan yhtymän kiinteistömassa sekä nykyinen ja tuleva toiminta taloudellisesti kestävään sopusointuun.

Talous

Taloudellisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilanne heikkeni kuluneena vuonna. Tilikauden 2017 tulos on -772.009,08 euroa ja rahoituslaskelman kokonaisnettorahavirta jäi alijäämäiseksi -977.798,88 euroa.

Toteutuneet toimintakulut vuodelta 2017 olivat 13,2 miljoonaa euroa, toimintatuotot 1,9 miljoonaa euroa.

Rahoitustuoto ja -kulut olivat 130.000,00 euroa, investointien bruttomenot olivat 771.000,00 euroa ja poistot 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroja kertyi vuonna 2017 11,3 miljoonaa euroa ja valtionapua 1,4 miljoonaa euroa.

 

Tasekirja 2017