Toimintakertomus ja tilinpäätös

”Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävää oman alueensa ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.”

Toiminnan pohjana Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategian USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020 mukaisena painopisteenä on ollut ”Diakoninen vastuu yhteisenä haasteena 2019–2020.” 

Yhtymän strategian painopiste oli osuva vuodelle 2020. Koronapandemian aikana on toimittu lähimmäiset huomioiden – diakoninen vastuu on ollut yhteisenä haasteena kaikilla työaloilla. Diakoniatyölle nimettiin yhtymälle koordinaattoriksi Ari Tuomikoski. Yhtymän eri työalat ovat olleet kiitettävästi mukana keväästä kesän loppuun toimineessa palvelupisteessä ja sen puhelintyössä sekä ruokajakelun toteuttamisessa. Avasimme myös chat-toiminnon yhtymän internet-sivuille. Hävikkiruokarinki ajaa edelleen kolmesti viikossa yhtymän pakettiautolla lahjoitusruokaa kaupoista Tikankulmaan.

Seurakuntayhtymään perustettiin ennen koronavuotta moniammatillinen Vanhustyö näkyväksi -työryhmä. Koronasulkujen aikaan työryhmä valmisti sielunhoivakassin, joita jaettiin eri palvelutaloihin seurakuntayhtymän alueella. Kassin avulla henkilökunta ja omaiset voivat palvelutalojen asukkaiden kanssa pitää esimerkiksi hartaushetkiä, kun seurakuntien työntekijät eivät ole päässeet pitämään hartauksia. Vanhustyön työryhmä on organisoinut ja jakanut seurakuntien toteuttamia hartauksia palvelutaloihin. 

Seurakuntien monet toiminnot ovat siirtyneet pidettäväksi verkossa. Seurakuntien työntekijät ovat ottaneet lyhyemmän tai pidemmän digiloikan. Tämä on vaatinut uuden opettelua monessa suhteessa. Myös erilaiset oppimis- ja kokousalustat ovat vaatineet haltuunottoa ja tulleet tutuiksi. Poikkeuslain aikana myös hallinnolliset kokoukset toteutettiin virtuaalisesti. Diakoninen vastuu on ollut haasteena, koska kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta päästä käyttämään sosiaalista mediaa. 

Seurakunnan jäsenmäärän laskusta huolimatta seurakuntatyön talous oli hyvällä tolalla. Siihen vaikutti Kaislarannan tonttikaupat, ja seurakunnissa säästettiin, koska koronan vuoksi toimintamenot vähenivät. 

Seurakuntayhtymän työntekijät ovat työskennelleet suuren paineen alla, mutta tilanteeseen nähden olemme selviytyneet haasteellisesta vuodesta suhteellisen hyvin.   

Mennyt vuosi on jäänyt taakse ja tulevaisuuteen haluamme katsoa luottavaisesti.

Hannu Haikonen

kirkkoherra, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja

 

Tilinpäätös 2020

Jo toinen ylijäämäinen vuosi seurakuntayhtymän taloudessa

Vuoden 2020 talousarvioon ei tehty leikkauksia edellisvuoden hyvän tuloksen (1,9 milj. ylijäämää) vuoksi. Talousarvio vuodelle 2020 tehtiin ns. 0-budjettina, jossa leikkauksia ei tehty, mutta käytännössä palkkojen korotukset pienensivät talousarviomäärärahoja. Pari kuukautta talousarvion hyväksymisen jälkeen koko vuoden suunnitelmat menivät uusiksi, kun koronaviruksen aiheuttamat toiminnan leikkaukset tulivat voimaan.

Normaalitoimintojen alasajo ja toiminnan muuttuminen enemmän avustuspainotteiseksi säästi kuluja huolimatta avustuksiin käytettävän rahan lisäämisestä. Kustannuspaikoista ainoastaan viestintä ylitti talousraaminsa, mikä oli tiedossa jo ennen tilinpäätöstä. Viestinnän ylitykseen vaikuttivat monet koronaepidemian aiheuttamat muutokset toimintaan, siirtäen toimintaa enenevässä määrin viestintäkanaviin, joita hankittiin lisää käyttöön. Henkilöstöä myös koulutettiin. Toimintojen muuttumisesta myös ilmoiteltiin tavallista enemmän eri kanavissa ja viestintävälineissä sekä julkaistiin ylimääräinen lehti. Koronaepidemian aikaansaannosta oli myös se, että aiemmin seurakuntien kesken jaetut markkinointi- ym. kulut keskitettiin viestinnän koordinoitavaksi, joka omalta osaltaan vaikutti budjetin ylitykseen. Kaikkiaan ylitystä tuli 29.410,25 euroa.

Seurakuntayhtymä nosti valmiuttaan vastata diakoniseen tarpeeseen mm. ruoka-apua lisäämällä. Avulle oli kovasti kysyntää koko vuoden ajan. Valtio myönsi Lappeenrannan seurakuntayhtymälle reilun 58.000 euron lisämäärärahan diakoniseen avustustoimintaan, mutta seurakuntayhtymä käytti apuun myös omia varojaan yhteisen kirkkoneuvoston antamalla mandaatilla.

Lisäksi kirkkohallitus myönsi seurakunnille verotulojen täydennysavustusta koronan takia. Lappeenrannan seurakuntayhtymälle tämä kertaluonteinen tulo oli 41.173 euroa.

Kuluneena vuotena toimintatuotot tipahtivat edellisvuodesta noin 800.000 euroa. Vähennys johtuu siitä, ettei esim. leirimaksuja tullut lainkaan kaikkien leirien peruunnuttua. Tämän vaikutus tuloihin oli –227.000 euroa. Tämän lisäksi kiinteistöjen myynnistä saadut kertaluonteiset tulot tipahtivat –548.000 euroa. 

Tilikauden tulokseksi muodostui loppujen lopuksi +1.236.217,47 euroa.

Tutustu tasekirjaan 2020 >Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lappeenrannan seurakuntayhtymän menojen jakautuminen 2020, ympyrädiagrammi.

Tasekirja 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Vuoden 2019 aikana Lappeenrannan seurakuntayhtymän tulos koheni huomattavasti. Kahden edellisen vuoden aikana oli menoista leikattu 1,6 milj. euroa.  Vuodelle 2019 nostettiin myös veroäyriä 0,1 %, josta syntyi lisätuloja 833.000,00 euroa.

Kiinteistöjen myynnistä taseeseen kirjattiin tuloa 988.000,00 euroa. Suurin osa näistä tuloista syntyi Kaislarannan tonttimyynneistä. 

Sijoitustoiminta onnistui edellisvuotta paremmin. Sijoitustoiminnan tuotot olivat 448.000,00 e.

Kulurakenne pysyi hyvin uomissaan. Toimintakate (toiminnan tulojen ja kulujen erotus) saatiin edelleen 
parannettua ja se oli edellisvuoteen verrattuna noin 990.500 euroa parempi. Toimintakate oli -
9.373.395,29 euroa.  Verotulot (mukana valtion tuki) olivat 13.302.797.68 euroa, joka oli 804.965,98 
euroa edellisvuotta enemmän.  

Toimintatuotot, ilman sisäisiä eriä, ovat 942.338,78 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena. 
Toimintakulut, ilman sisäisiä eriä, ovat 76.369,00 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. 

Toimintakate, eli toiminnasta aiheutuneiden toimintatuottojen ja –kulujen erotus on parantunut 
edellisvuodesta 990.570,94 euroa. 

Henkilöstömenot ovat suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -12.296.756,42 euroa 
palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.276.355,19 euroa, mikä on 59,2 % kaikista toimintakuluista. 

Tilikauden tulokseksi muodostui +1.953.793,50 euroa. 

Tasekirja 2017Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Taloudellisesti Lappeenrannan seurakuntayhtymän tilanne heikkeni kuluneena vuonna. Tilikauden 2017 tulos on -772.009,08 euroa ja rahoituslaskelman kokonaisnettorahavirta jäi alijäämäiseksi -977.798,88 euroa.

Toteutuneet toimintakulut vuodelta 2017 olivat 13,2 miljoonaa euroa, toimintatuotot 1,9 miljoonaa euroa.

Rahoitustuoto ja -kulut olivat 130.000,00 euroa, investointien bruttomenot olivat 771.000,00 euroa ja poistot 1,0 miljoonaa euroa.

Kirkollisveroja kertyi vuonna 2017 11,3 miljoonaa euroa ja valtionapua 1,4 miljoonaa euroa.