Virkatodistuspyyntö

Täytä virkatodistuspyyntö ja lähetä se meille.

Virkatodistusten uudet tarkistetut maksut tulivat voimaan 1.6.2015. Kirkkohallitus, jolle kirkkolain mukaan kuuluu päätösvalta kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävän maksun määräämisestä, teki päätöksen niiden muuttumisesta. Päätökset on julkaistu Kirkkohallituksen yleiskirjeissä 13/2014 ja 10/2015.

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut noudattavat maistraattien vastaavista asiakirjoista perimiä maksua.

 

Hintatiedot