Ristikankaan hautausmaa

Ristikankaan hautausmaa.

Lavolankatu 17, 53600 Lappeenranta

040 312 6252 työnjohtaja

040 312 6255 seurakuntamestari

Ristikankaan hautausmaa sijaitsee Kesämäen kaupunginosassa, 6-tien länteen lähtevän liittymän ja Kesämäenrinteen koulun välissä.

Hautausmaa otettiin käyttöön vuonna 1933 Lappeenrannan uuden hautausmaan nimellä, jolloin hautausmaa käsitti Simolantien puoleisen pääportin lähellä olevat hautaosastot I – IX. Hautausmaata laajennettiin vuonna 1961, jolloin hautausmaa sai nykyisen valtatie 6:n puoleisen raja-aitansa ja nykyisten hautaosastojen X - XV alue otettiin käyttöön. Toisen kerran hautausmaa-aluetta laajennettiin vuonna 1991, jolloin alueen Lavolankadun puoleisten uusien hautaosastojen 1-8 alue otettiin käyttöönsä.

Hautausmaan pinta-ala on n. 13 ha, josta käytössä on tällä hetkellä n. 8 ha. Hautausmaalle haudataan vuosittain n. 220 vainajaa.

Hautausmaa on tasaista kangasmaata ja sen valtapuusto on luonnonmukainen mänty ja koivu. Reunakivihaudat sijaitsevat pääosin hautausmaan keskellä olevilla vanhoilla hautaosastoilla I – IX, tämän alkuperäisen hautausmaa-alueen kahdella puolella olevilla uudemmilla hautaosastoilla olevat haudat ovat nurmipintaisia hautarivistöjä.

Hautausmaa kappelin puoleiseen pohjoisosaan valmistui vuonna 2007 n. 3000 m2 uurnahauta-alue, johon tuhkatut vainajat voidaan haudata joko uurnasukuhautoihin, uurnapuistoon tai muistolehtoon. Uurnasukuhaudoille omaiset voivat hankkia oman hautakiven ja uurnapuistoon haudatuille vainajille seurakuntayhtymältä messinkisen nimilaatan. Muistolehtoon vainajien tuhkat haudataan nimettöminä.

Uurna-alueelle on rakennettu kaikille uurnapuistoon ja muistolehtoon haudattujen omaisille yhteinen muistelupaikka, johon he voivat tuoda hautakynttilöitä tai kukkia. Seurakuntayhtymä huolehtii alueen yleisilmeestä ja poistaa alueelta palaneet kynttilät ja kuihtuneet kukat, sekä puhdistaa tarvittaessa omaisten hankkimat nimilaatat. Tilan rajallisuuden ja yleisilmeen vuoksi muistelupaikalle ei saa tuoda kynttilälyhtyjä tai koriste-esineitä, ts. mitään sellaisia esineitä, joita seurakuntayhtymä ei saa muistelualueelta poistaa.

Uurnahauta-alueen Lavolankadun puoleisessa päädyssä on erillinen kivetty kukkienlaskualue, jolla oleville kivisille kukkienlaskutasoille omaiset voivat laskea kukkalaitteet siunaustilaisuuden päätyttyä.

Muualle haudattujen muistopaikka sijaitsee Simolantien puoleisen pääportin tuntumassa, vanhimman hautausmaa-osaston keskellä. Saman alueen toisessa päässä sijaitsee muistomerkki syntymättömille lapsille eli Tyhjän sylin muistopaikka. Omaiset voivat tuoda kynttilöitä näille alueille.

Vuonna 1957 käyttöön otettu kappeli sijaitsee hautausmaa-alueen korkeimmalla kohdalla aivan hautausmaa-alueen pohjoispäässä.

 

Parkkipaikat

Hautausmaalla on kaksi erillistä parkkipaikkaa, toinen Simolantien puoleisen pääportin tuntumassa ja toinen Lavolankadun puoleisen, kappelille johtavan pikkuportin tuntumassa.

Sijainti kartalla

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti
Pysäköintipaikka liikuntaesteisille Pysäköintipaikka liikuntaesteisille