Järjestyssäännöt, Koulukatu 10

Nämä järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden asumisviihtyvyyden, kotirauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on näiden järjestyssääntöjen lisäksi noudatettava järjestys- ja muiden lakien sekä asetusten määräyksiä. Asukas on velvollinen tutustumaan näihin järjestyssääntöihin huolellisesti ja noudattamaan niitä. Asukkaan on lisäksi huolehdittava, että myös hänen perheenjäsenensä ja vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon muut talon asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä toisen asumisrauhaa ja -viihtyvyyttä. Asukkaiden on lisäksi noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Hiljainen aika

Koulukatu 10 kiinteistössä on hiljainen aika klo 22-07 välisenä aikana, jolloin on vältettävä melua ja muuta häiritsevää toimintaa kiinteistössä ja sen piha-alueella.

Yhteiset tilat ja piha-alueet

Yhteisten tilojen ulko-ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti. Tarpeeton oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty. Asunnon tuulettaminen porrashuoneeseen on kielletty.

Tupakointi on kielletty asunnoissa, parvekkeilla ja yhteisissä tiloissa.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Paloherkkien ja vaarallisten aineiden säilyttäminen yhteisissä tiloissa on kielletty. Porrashuoneissa ja kellarikäytävillä ei saa säilyttää mitään.

Jätteet on vietävä niille varattuihin paikkoihin ja lajittelusta annettuja ohjeita on noudatettava.

Nurmikoita ja istutuksia ei saa vahingoittaa.

Mainosten ja kilpien asentaminen on kielletty.

Pesutupien käyttöajat ovat klo 07.00 - 22.00.

Tomuttaminen ja pyykinkuivaus

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen ja pyykin kuivaaminen on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Liinavaatteiden puistelu ja tuulettaminen sekä pyykin kuivattaminen on sallittu parvekkeilla vain kaiteiden sisäpuolella.

Huoneistot ja parvekkeet

Huoneistoissa ja talon alueella on annettava asumisrauha muille asukkaille. Erityisesti kello 22.00 - 07.00 on vältettävä melua ja muuta häiritsevää toimintaa.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Palovaroitin on pidettävä toimintakunnossa. Korjaus- ja muutostöitä ei saa tehdä asuntoihin ilman vuokranantajan lupaa.

Vesivuodoista ja muista vioista on välittömästi ilmoitettava huoltoyhtiölle. WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat tukkia viemärit.

Tuhoeläinten tai syöpäläisten esiintymisestä on ilmoitettava kiinteistösihteerille.

Avotulen teko kiinteistön alueella on kielletty ja  paloturvallisuutta on noudatettava. 

Parvekkeet ja piha-alueet on pidettävä siistinä. Parvekkeelle ei saa kerätä palokuormaa lisäävää ja ympäristöä häiritsevää varastoitavaa tavaraa.

Parvekkeen pesu juoksevalla vedellä on kielletty. Kukka-astiat on sijoitettava kaiteen sisäpuolelle. Parvekkeille ei saa kiinnittää rakenteita, jotka muuttavat kiinteistön julkisivua. Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa.

Pysäköinti

Pysäköinti on sallittu vain siihen tarkoitukseen merkityillä alueilla. Kiinteistössä ei ole vieraspaikkoja pysäköintiin, joten vierailijoiden on käytettävä lähialueen yleisiä pysäköintipaikkoja, joita on tarjolla runsaasti sekä maanpäälliseen että autohalli pysäköintiin.

Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikenteessä oleville ajoneuvoille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää pysäköintialueella tai muuallakaan kiinteistön alueella.

Tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia on noudatettava pysäköintialueella.

Autojen pesu ja korjaus on kielletty kiinteistön alueella.

Kotieläimet

Kotieläimet on pidettävä kytkettyinä talojen porrashuoneissa ja kiinteistön alueella niin, että muiden liikkuminen on turvattu. Kotieläinten vienti yleisiin sauna-, pesu- ja pesutiloihin on kielletty. 

Kotieläimen ulkoiluttajan on huolehdittava, ettei eläin likaa kiinteistöä ja sen piha-alueita, istutuksia tai talon seiniä. Eläinten jätökset on korjattava pois. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimen haltijan on huolehdittava, ettei eläin toistuvalla ääntelyllään häiritse ympäristöä ja talon asukkaita. Luonnonvaraisten eläinten ruokkiminen on kielletty kiinteistön alueella.

Sääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta saattaa olla seurauksena vahingonkorvausvelvollisuus tai vuokrasopimuksen purkaminen.

Asukkaiden on huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä.