Adressi ’Ei joogaa seurakuntaan’ käsitelty kirkkoherrojen kokouksessa

Lappeenrannan ev.lut.seurakuntien kirkkoherrat ovat kokouksessaan 5.4.2023 käsitelleet tullutta kansalaisadressia, jossa pyydetään kieltämään kristillisen joogan järjestäminen seurakunnissa/seurakuntien tiloissa. Julkinen adressi on kerännyt 294 allekirjoittajaa, joista 160 oli lappeenrantalaisia.

Adressissa tuodaan esiin huolestuneisuus uushenkisyyden noususta kirkon piirissä ja toivotaan, ettei Lappeenrannan seurakunnissa sallittaisi kristillisen joogan järjestämistä. Ongelmallisena pidetään joogan alkuperää sekä sen ja kristillisen uskon olemassa olon ontologisiin lähestymistapoihin liittyviä eroja. Katso adressi kokonaisuudessaan tästä >> Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Lappeenrannan ev.lut.seurakuntien kirkkoherrat ovat kokouksessaan 5.4.2023 (pykälä 3) läpikäyneet ja keskustelleet tulleesta adressista. Kirkkoherrat antoivat asiasta seuraavan lausunnon:

Ymmärrämme sen huolen, jota erilaisesta taustasta tuleva uuden muotoinen/perinteinen kristillinen toiminta herättää. Meidän ajallemme on tyypillistä läpi koko yhteiskunnan, että perinteisten toimintamuotojen rinnalle nousee erilaisia tapoja elää armoa todeksi. Näin on ollut läpi kristillisen kirkon historian.  

Luterilaiselle uskon ymmärrykselle on luonteenomaista, että se haastaa kaikkia jäseniään etsimään miten kristillinen sanoma voisi ilmentyä ajassamme. Meillä ei piispa tai papisto ylhäältä päin sanele, miten uskoa tulee elää todeksi. Tähän kilvoitteluun Raamatun valossa haastetaan meitä kaikkia kristittyjä. 

Meidän hengellisen perinteemme yksi puute on, että se tarjoaa niin vähän fyysiseen tekemiseen ja kokemiseen. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän Hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa! (1. Kor. 6:19–20) 

Tähän lenkkisaunat, ruskaretket, pyhiinvaellukset ovat perinteisesti pyrkineet vastaamaan. Omalta osaltamme haluamme olla avoimia uusille tavoille ilmentää hengellisyyttä ja etsiä yhteistä Pyhää. 

Me haluamme luottaa Raamatun lupaukseen:

"Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room. 8:38-39)

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien kirkkoherrat toteavat yhteisesti, että kristillisen joogan harjoittamista Lappeenrannan seurakunnissa tai sen tiloissa ei tulla estämään.

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien kirkkoherrat

Ota yhteyttä

Kirkkoherra
Lappeenrannan seurakunta
Valtakatu 38, 3. krs
53100 Lappeenranta

Tervetuloa Lappeenrannan seurakunnan toimintaan.

Kirkkoherra
Joutsenon seurakunta
Penttiläntie 5
54100 Joutseno
Kirkkoherra
Lappeen seurakunta
Valtakatu 38, 2. krs
53100 Lappeenranta