Kastepuu Lappeenrannan kirkossa

Kastepuu- maalaus muodostuu puun rungosta, lehvästöstä, taivaankolmioista, vedestä ja maasta.

Puu on suuri, se korostaa kasteen tärkeyttä.

Runko on kuvan keskellä, kantavana voimana se yhdistää taivaan ja maan.

Tiilenpuna, kaarimuodot, mäkinen maasto ja sininen Saimaan löytyvät niin Lappeenrannan kirkon ympäristöstä kuin maalauksestakin. Vuodenajat vaihtelevat lehvästön värityksessä. 

Lehvästön sävyistä voit löytää myös enkelin siivet.

Rungon yläosan lehvästöstä on ommeltu kyyhkynen ja vaalean kastepisaroista muodostuvan kastemaljan kaarevan muodon. 

Puunlatvasta kastevesi pisaroi kohti kirkon omaa kastemaljaa.

Kastepisaramagneetti liittää kastetun lapsen oman nimilehden Kastepuuhun.

Kastepuun väritys on ilmava ja liikkuva, se kuvaa jatkuvaa kasvua ja muutosta. - aivan kuin kastepuun lehvästö soisi tuulessa ja kutsuisi luokseen .

Kasvuniloa ja Lehtevää Tulevaisuutta Lappeenrannan kirkon Kastepuulle!

Heli Pukki