Lappeenrannan seurakuntayhtymän strategia  2021–2023                                                                         

Huoneentaulu

USKO JA HYVÄN TEKEMINEN                                  

Lappeenrannan seurakunnat toteuttavat Jeesuksen antamaa tehtävä oman alueensa ihmisten keskellä, heidän kanssaan ja heitä tukien.

TEHTÄVÄMME

Kutsumme ihmisiä pyhän ja armollisen Jumalan ja toisten ihmisten yhteyteen.

 

ARVOMME

Pyhän kunnioitus

Yhteisöllisyys
Oikeudenmukaisuus 
Luottamus


VIEMME VIESTIÄ
Pidämme evankeliumia esillä ihmisten keskuudessa, kutsumme kirkon jäsenyyteen ja tuemme elämää kristittyinä.

KOHTAAMME PYHÄSSÄ
Kohtaamme ihmiset sanan ja sakramenttien avulla tuoden Pyhän ihmisten keskelle.


OPETAMME JA KASVATAMME
Toteutamme kristillistä kasvatustehtäväämme kaikkien seurakunnan jäsenten kanssa, erityisesti lasten, nuorten ja uusien jäsenten parissa.

HOIDAMME JA HUOLEHDIMME
Toteutamme diakoniaa ja sielunhoitoa ja teemme lähetystyötä.

TAVOITTEEMME 2023

Usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja seurakunnan jäsenyys ovat lappeenrantalaisille tärkeitä.


PAINOPISTEET

2021 Seurakunta muuttuvassa toimintaympäristössä

2022 Vanhustyön kehittäminen

2023 Teemme tilaa ja tuemme vapaaehtoisia seurakuntatyössä

 

Tätä strategiaa tulee käyttää toiminnan suunnittelun ja päätösten pohjana kaikilla seurakuntatyön ja hallinnon alueilla Lappeenrannan seurakuntayhtymässä.
 

Konkreettiset toimenpiteet strategian toteuttamiseksi suunnitellaan osana normaalia toiminnan suunnittelua seurakunnissa ja eri työmuodoissa. Arviointi tapahtuu toimintakertomusten käsittelyn yhteydessä.

 

Yhteinen kirkkovaltuusto arvioi strategiaa vuoden kuluttua sitä päivittäen.

USKO JA HYVÄN TEKEMINEN 2020

 

Koko strategia on luettavissa täältä