SYYSLOMA 25.-31.10.2021

Muskarissa tärkeää on vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä sekä yhdessäolo koko ryhmän kanssa.Toimintatapoina on laulu, soitto, liike, kuuntelu ja loruttelu lapsen ikäkauden mukaisesti tukien lapsen luovuutta ja edistäen lapsen kasvuasekä fyysistä, emotionaalista ja kielellistä kehitystä. Lapsi oppii paljon tarkkailemalla, mukana tanssimalla, laulamalla, leikkimällä ja soittamalla. Jokaisella lapsella on oikea tapa osallistua ja jokaisella tavalla tapahtuu oppimista. Muskareita ohjaa varhaisiän musiikkikasvatuksen ammattilainen, kirkkomuskarikanttori Marjo-Riitta Lehtonen. 

Imoittaudu sähköpostitse marjo-riitta.lehtonen@evl.fi. Kerro mikä ryhmä, lapsen etunimi, ikä ja aikuisen etunimi. 

Ilmoittautuneille on lähetetty sähköpostia ryhmien toiminnasta. Kts tarvittaessa roskaposti tai ota yhteyttä marjo-riitta.lehtonen@evl.fi Muutoksista ilmoitetaan tarvittaessa sähköpostitse.

Kirkkomuskareihin voi osallistua keskiviikkoisin etänä teamsin välityksellä. Etämuskarit ovat suljettuja ja niitä ei taltioida. Ilmoittautuneet saavat linkin ja ohjeet sähköpostitse.

Ryhmät alla / valikon seuraava kohta.

 

 

Lapsi katsoo lattialla televisiosta kirkkomuskarivideota.