Lähetysjärjestöt

Kirkon lähetystyötä tehdään useiden toimijoiden yhteistyönä. Sivun alareunaan on koottu linkkejä eri lähetysjärjestöjen sivuille.


Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.

Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

Matt. 28: 18–20

Lähetysjärjestöt, joiden kanssa Lappeenrannan seurakunnat tekevät yhteistyötä