Lepolan hautausmaa

Lepolan hautausmaa.

Lepolankatu 11A, 53100 LAPPEENRANTA

0403126259

0403126258

Kappeli

Vuosina 1938-39 valmistuneessa siunauskappelissa on istumapaikat n. 100:lle henkilölle. Kappeli on peruskunnostettu Kari ja Riitta Ojalan suunnitelman mukaisesti vuonna 1980-luvulla, jolloin alttari sai nykyisen ilmeensä, minkä lisäksi kappeli sai uudet kylmällaitteet ja hissiyhteyden vainajien säilytystiloista kappelisaliin. Samassa yhteydessä kappelin pääoven jyrkähköt kiviportaat korvattiin nykyisellä luiskalla. Vuosina 2008-2009 kappelin sokkeli salaojitetiin ja vesieristettiin ja se sai sadevesijärjestelmän sadevesikaivoineen. Kappelisalin sisämaalaus tehtiin kevättalvella 2015.

Kesällä 2016 arkkitehti Tapani Vuorisen suunnitelman pohjalta täysin uusiksi rakennettu muualle haudattujen muistelupaikka sijaitsee aivan kappelin välittömässä läheisyydessä, sen takana.

Lepolan hautausmaa sijaitsee Lepolan kaupunginosassa, Armilankadun päässä, lähellä Lappeen pappilaa. Lappeen hautausmaan nimellä suunnitteluvaiheessa kulkenut hautausmaa rakennettiin vuosina 1937-1938. Käyttöönsä se vihittiin Lepola-nimisenä 4.6.1939.

Vuonna 1938 valmistuneen kivimuurin ympäröimä, Ilmari Wirkkalan suunnittelema Lepola on kokonaisvaltaisesti kerralla valmiiksi suunniteltu hautausmaa, niinpä sitä ei ole tarvinnut laajentaa. Ainut muutos alkuperäiseen hautausmaakaavaan on vuonna 1993 käyttöönotetun veteraanialueen suunnittelun yhteydessä tehty yksittäisen itä-länsisuuntaisen käytävän poisto kaavasta.

Lepolan hautausmaan pinta-ala on n. 11,5 ha, josta tällä hetkellä on käytössä n 8 ha. Hautausmaan puusto on pääosiltaan luonnonmukaista, mänty ja koivu vallitsevina puulajeina.  Hautausmaa voidaan jakaa kahteen hautauskulttuurin muuttumisesta kertovaan osaan: hautausmaan pääkäytävän pohjoispuoleiseen vanhaan, runsaasti reunakivihautoja sisältävään vanhaan puoleen ja pääkäytävän etelänpuoleiseen, nurmipintaisten rivihautojen muodostamaan uuteen puoleen.Hautausmaalle haudataan vuosittain keskimäärin noin 260 vainajaa.

Veteraanihauta- ja uurnahautausmaa-alueet

Hautausmaalla on vuoden 1993 syksyllä käyttöön otettu veteraanihauta-alue, johon voi tulla haudatuksi ainoastaan veteraanitunnuksen omaava henkilö ja hänen puolisonsa. Alueen maamerkkinä toimii valaistu, mustasta graniitista valmistettu muistopaasi, jossa on veteraanien hopeisen tammenlehvän lisäksi teksti ”SOTIEMME VETERAANIT 1939 – 1945”. Veteraanialueen kaikki hautamuistomerkit ovat mustasta graniitista valmistettuja tyynykiviä.

Hautausmaan länsipäässä, parkkipaikan välittömässä läheisyydessä on vuonna 2012 käyttönotettu, arkkitehti Tapani Vuorisen suunnittelema, n. 2300 m2 suuruinen uurnahautausmaa-alue, johon tuhkatut vainajat voidaan haudata joko uurnasukuhautoihin, uurnapuistoon tai muistolehtoon. Uurnasukuhaudoille omaiset voivat hankkia oman hautakiven ja uurnapuistoon haudatuille vainajille seurakuntayhtymältä patinoidun pronssisen nimilaatan. Muistolehtoon vainajien tuhkat haudataan nimettöminä.

Uurna-alueelle on rakennettu kaikille uurnapuistoon ja muistolehtoon haudattujen omaisille yhteinen muistelupaikka, johon he voivat tuoda hautakynttilöitä tai kukkia. Seurakuntayhtymä huolehtii alueen yleisilmeestä ja poistaa alueelta palaneet kynttilät ja kuihtuneet kukat, sekä puhdistaa tarvittaessa omaisten hankkimat nimikilvet. Tilan rajallisuuden ja yleisilmeen vuoksi muistelupaikalle ei tule tuoda kynttilälyhtyjä tai koriste-esineitä, ts. mitään sellaisia esineitä, joita seurakuntayhtymä ei saa muistelualueelta poistaa.

Uurnahauta-alueella on tilaa noin 5000:lle vainajalle.

Välittömästi hautausmaan pääportin tuntumassa sijaitsee talvisodan aikana, 2.3.1940 Kaukaan pommituksen uhreina menehtyneiden yhteinen hauta muistomerkkeineen.

Kappelin eteläiseen pitkään sivuun rajoittuvalla hautaosasto 9:llä on jatkosodan aikaisen, 19.6.1944 tapahtuneen Simolan aseman pommituksen uhrien yhteishauta muistopaasineen, jonka edustalla on tunnistettujen vainajien kivilaatat nimitietoineen.

Toimisto

hautausmaan toimisto on avoinna ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.45. Sähköposti: mika.puustinen@evl.fi.

Parkkipaikat

Lepolan pysäköintialulla on tilaa noin 60 autolle. Pysäköintialue kuuluu pysäköinnin valvonnan piiriin. Pysäköintiaika 2h, muistathan pysäköintikiekon.