Alkavan viikon ajatuksia


Tajuan pääsiäisen lähestyvän ja työssäni ei mitenkään näy paasto tai rauhoittuminen, päinvastoin.

Huokaan Herra armahda! Mieleeni nousee ajatus kohtuullisuudesta. Kohtaamani seurakuntalaiset elävät usein kohtuuttomuuksien keskellä. Liian usein yrityksistä huolimatta talous, elämän hallinta tai terveys pettävät. Eteenpäin pääseminen tai ylös ponnistaminen vaatii olosuhteisiin nähden kohtuuttomuuksia. Apu tai tuki jäävät liian kauas. Herra armahda ja auta!

Työntekijänäkin venyn moneen. Pidän työstäni haasteineen, koen sen laaja-alaisena, saan toteuttaa taitojani ja koen olevani kutsumustyössä. Haluan kuunnella, tukea ja palvella monin eri tavoin. Samalla etsin rajallisuuttani, auttamisen tulee tapahtua omien voimien rajoissa. Kohtuullisuutta joudun hakemaan jatkuvasti. Kohtuullistan päivääni tai työn sisältöä määrineen. Tehtävä ei ole helppo. Elämme muutoksessa. Haemme oikeita ja ajanmukaisia toimintatapoja. Mitä tulisi tehdä toisin, mistä luopua? Ei ole yhtä oikeaa tapaa ja palvellakin voi monin tavoin. Seurakunnat ovat haasteiden keskellä ja selvitystyötä on niin rakenteisiin, seurakuntien malliin liittyen kuin oman työn tekemiseen, niin että ihminen tulisi kuulluksi ja kohdatuksi. Parhaimmillaan kohdattu ihminen voi löytää turvan ja voiman arkiseen elämään Taivaan Isältä.

Kaiken edellä kirjoitetun tuon esiin nöyränä en valittaen tai kiukulla. On syytä aika ajoin katsoa peiliin ja jatkuvasti katsoa ylös etsien Jumalan kasvoja. Jeesus on näyttänyt tien.

Kun sanat loppuvat, antavat monet virret ymmärrystä ja kääntävät katseen omasta itsestä oikeaan suuntaan – Jumalan hyvään tahtoon meitä kohtaan.

1.
Silmäni aukaise, Jumalani.
Kaikki muu turhaa on rinnallasi.
Aamulla noustessa vierelle jää.
Liekkisi loistaa, kun yö hämärtää.

2.
Viisauden lähde, vie viisauteen.
Tietäni ohjaa, kun matkaani teen.
Luottaa voin Isäni rakkauteen.
Kätkeydyn suojaasi turvalliseen.

3.
Yksin en pystyisi taistelemaan.
Voiman ja viisauden sinulta saan.
Heikkojen auttaja voittamaton,
ainoa toivoni sinussa on.

4.
Valta ja suosio jää päälle maan.
Perinnön taivaassa sinulta saan.
Aarteeni kallein nyt luonasi on.
Lahjoitat rauhan ja tuot sovinnon.

5.
Oi kirkkain aurinko, ihmeellinen!
Valaista täällä jo voit sydämen.
Silmäni aukaise, osoita tie.
Luoksesi taivaaseen perille vie.

Ari Tuomikoski
Erityisdiakonia / Päihde- ja kriminaalityö