Maksut ja käyttökorvaukset

Huoneistojen avaimet

Vuokralainen on vastuussa hänelle luovutettujen huoneistoavaimien huolellisesta säilyttämisetä ja käyttämisestä. Avaimen kadotessa tai vaurioituessa, on vuokralainen korvausvelvollinen.

Huoneistokorjaukset

Vuokralaisen huoneistoonsa tai kiinteistöön tahallisesti aiheuttamien korjausten kustannukset laskutetaan toteutuneiden kustannusten mukaan vuokralaiselta.