Erityisnuorisotyö toimii monin tavoin

Erityisnuorisotyön tavoitteena on torjua yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta sekä vahvistaa nuoren hyvinvointia ja osallisuutta. Alla on kerrottu tämän hetken työmuodoistamme. Jos kiinnostut jostain työmuodosta tai yhteistyöstä, ole rohkeasti meihin yhteydessä. Yhdessä miettiminen ei sido sinua mihinkään, mutta voi avata uusia mahdollisuuksia. 

Juho Karjalainen, puh. 040 3126 845 ja Paula Seppänen, puh. 040 3126 844, sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl.fi.

 

Tukiaikuistoiminta

Tukiaikuistoiminta on nuoren rinnalla kulkemista silloin, kun sille on tarvetta. Työntekijöihin voi ottaa yhteyttä kuka tahansa, jolla herää huoli nuoren asioista, liittyen esimerkiksi jaksamiseen, ihmissuhteisiin tai päihteidenkäyttöön. 

 

Erityisnuorisotyöpainotteinen koulutyö

Erityisnuorisotyöpainotteinen koulutyö on ryhmätoimintaa yhteistyössä Lappeenrannan yläkoulujen kanssa. Toiminta on suunnattu yläkoulujen pienryhmäluokille ja muille tuen tarpeessa oleville ryhmille tai luokille koulupäivän aikana.

 

Toimintamuotoinamme ovat mm. toimintapäivät, luokka/ryhmätapaamiset, retket ja leirit. Tapaamisten sisällöt vaihtelevat ryhmien tarpeiden mukaan. Tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi kirkkovuoteen liittyviä teemoja, nuoren elämänhallintaa, eettisien asioiden pohdintaa, vuorovaikutustaitojen harjoittelua tai keskustelua vaikka päihteistä ja muista nuoria puhuttavista teemoista.

 

Retkillä ja leireillä painotamme luontoon suuntautuvaa toimintaa, joka antaa nuorille kokemuksia puhtaasta luonnosta, nuotioruuasta ja kristillisistä arvoista. Itäsuomen luonto ja Saimaa antaa hienon ulottuvuuden retkeilyyn.

 

 

Pienryhmät

Pienryhmätoiminta on kohdistettua erityisnuorisotyötä. Ryhmät kootaan yhteistyötahojen kanssa. Pienryhmätoiminta muokataan ryhmän tarpeiden mukaan ja se voi sisältää myös toiminnallisia ja elämyksellisiä menetelmiä. Pienryhmätoiminta on määräaikaista, muutamasta kuukaudesta pariin vuoteen.

 

Pienryhmärippikoulu

Erityisnuorisotyö vastaa pienryhmärippikoulun toteuttamisesta.

Pienryhmärippikoulu toteutetaan leirimuotoisena rippikouluna. Tällä riparilla työntekijöillä on paremmat mahdollisuudet huomioida nuorten erilaiset tarpeet ja tukea nuoren rippikoulua. Nuoren halu tulla pienryhmäriparille voi johtua monesta eri syystä. Syinä voi olla esim. terveydelliset tai sosiaaliset syyt. Riparille haetaan kuten muihinkin rippikouluihin, mutta tarvittaessa mukaan voi päästä myös myöhemmin. Lisätietoja vuoden 2019 pienryhmän rippikoulusta Juholta.

 

Alueellinen nuorisotyö 

Alueellista nuorisotyötä teemme tarpeen mukaan. Alueellinen nuorisotyö voi olla esimerkiksi avoimien ovien toimintaa oireileville nuorille tietyllä asuinalueella. Jos sinulle herää huoli Lappeenrannassa jonkun asuinalueen nuorista, niin ota rohkeasti yhteyttä, katsotaan mitä voimme tehdä!

 

Etsivä katutyö ja Schools’ Out

Etsivä katutyö on kohtaamista, auttamista ja etsimistä. Etsivässä työssä kohdataan nuoria kaupungin kaduilla, kauppakeskuksissa ja yleisillä kokoontumispaikoilla. Jalkautuvaa etsivää työtä tehdään isompien tapahtuminen aikana ja muuten tarpeen mukaan. 

Vastuullamme on myös koulunpäätösyön School's Out -katupäivystyksen organisointi. Jos olet tästä kiinnostunut aikuinen, niin ota yhteyttä Paulaan, sähköpostitse tai puhelimitse ( 0403126 844 ). Vuosittain vapaaehtoisia ja ammattilaisia päivystää School's Out yönä noin 20-30 henkeä. Olet tervetullut mukaan joukkoomme!

 

Yhteistyössä on voimaa

Erityisnuorisotyötä tehdään yhteistyössä seurakuntien nuorisotyön, diakoniatyön ja  muiden työmuotojen kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä myös mm. kaupungin koulu- ja nuorisotoimen kanssa, Eksoten lasten ja nuorten palveluiden ja ehkäisevän päihdetyön sekä muiden toimijoiden kanssa. 

 

saarikuva