Nimikkolähettimme ja -kohteemme

– keitä ovat nimikkolähettimme ja millaisia kohteita tuemme ulkomailla

Jokaisella seurakunnalla on omat nimikkolähettinsä ja -kohteensa. Nimikkolähettejä muistetaan rukouksissa ja heitä tuetaan rahallisesti. Kunkin seurakunnan nimikkolähetit ja -kohteet on esitelty omilla alasivuillaan, joihin pääset alla olevasta linkkilistasta.

Seurakuntien lähetystyön toteutuminen maailmalla tapahtuu lähetysjärjestöjen kautta. Lähetystyöhön lähtijä käy ennen ulkomaille lähtöä lähetysjärjestön koulutuksen sekä tekee työsopimuksen valitun järjestön kanssa.

Seurakunnat puolestaan sopivat nimikkolähettisopimuksen kyseisen lähetysjärjestön kanssa, jotta lähetystyöhön lähtijää voidaan tukea työssään. Yhdellä lähetystyöntekijällä voi olla useampi seurakunta tukemassa hänen työtään. Nimikkosopimus voi koskea myös tiettyä hanketta yksittäisen lähetystyöntekijän sijaan.

Lisätietoa saat seurakuntien lähetyssihteereiltä.

Tutustu seurakuntiemme nimikkolähetteihin ja -kohteisiin:

Afrikkalainen nainen vesiastioilla aurinkoisena päivänä.