Seurakuntaneuvosto päättää seurakunnan asioista

Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on seurakuntaneuvosto, joka koostuu vaaleilla valituista luottamushenkilöistä. Se on seurakunnan hallintoa hoitava päättävä elin. 

Seurakuntaneuvosto on sellaisissa seurakunnissa, jotka kuuluvat seurakuntayhtymään. Neuvoston jäsenet ovat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein valittavia luottamushenkilöitä. Jäsenmäärä määräytyy seurakunnan väkiluvun perusteella. Seurakuntaneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. 

Seurakuntaneuvosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Neuvoston tehtävänä on

  • seurakunnan toiminnan johtaminen
  • hengellisen elämän edistäminen
  • seurakunnan varojen ja tilojen käytöstä huolehtiminen
  • seurakunnan työntekijöiden valinta (kirkkoherraa lukuun ottamatta)
 

Jäsenet 2015-2018:

Juha Eklund, kirkkoherra, puheenjohtaja
Tiina Aalto-Huhtinen, Antti Erämo, Martta Hirvikallio, Timo Iivarinen, Risto Manninen, Reijo Mustonen (vpj.), Ritva Mällinen, Kaija Nikunen, Kaisa Pyrhönen, perheneuvoja, Virpi Ulmanen, Nyky Vanhanen, Jennileena Hämäläinen, vs. seurakuntasihteeri pöytäkirja