Asukkaan vastuu huoneistosta

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia huoneistossa suoritettavista korjaus- ja muutostöistä taikka hoitotoimenpiteistä. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle tuottamuoksellisesti aiheuttamansa vahingon. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava seurakuntayhtymän kiinteistötoimistoon huoneistossa havaituista vesivuodoista, pintojen vahingoittumisesta ja puutteellisuudesta. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä.

Tupakointi on kielletty asunnossa, asunnon parvekkeella ja kaikissa rakennuksen sisätiloissa.

Jos huoneisto jätetään käyttämättä pitkäksi aikaa, vuokralaisen on ilmoitettava siitä vuokranantajalle ja varattava tälle mahdollisuus päästä huoneistoon. Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Jos huoneisto on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana.