Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

 

Hautausmaiden työnjohtajien yhteystiedot:

- Joutsenon hautausmaat: Kimmo Petrell, p. 040 3126 268, sähköposti: kimmo.petrell@evl.fi

- Lepoharjun, Lepolan ja Nuijamaan hautausmaa: Mika Puustinen, p. 040 3126 259, sähköposti: mika.puustinen@evl.fi

- Ristikankaan, Ylämaan ja Vanha hautausmaa: Jouni Serjomaa, p. 040 3126 252, sähköposti: jouni.serjomaa@evl.fi

 

Lepolan hautausmaan pihtakujan uudistaminen

Lepolan hautausmaalla kappelin ympäristön Ilmari Wirkkalan alkuperäiseen suunnitelmaan sisältynyt 36 siperianpihdan muotoistutus on uudistettu 24. - 27.8.2020 aikana. Paikan päällä oli parhaimmillaan nelisenkymmentä talkoolaista, joiden korvaamattomalla avulla työ sujui jopa ennakkoarviotamme nopeammassa aikataulussa.

Suurkiitos koko Lappeenrannan seurakuntayhtymän puolesta kaikille talkoisiin osallistuneille!

Työ jatkuu seurakuntayhtymän hautaustoimen omin voimin kappelinaukean ja ruohoalueiden uudistamisella, sekä niiden rajapintojen muotoilemisella.

​​

Kuulutus hautojen päättyneistä hallinta-ajoista Lepolan ja Joutsenon hautausmailla

Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon hautausmailla on 1.12.2019 alkaen meneillään kuulutusmenettely, jolla omaisille tiedotetaan heidän hallinnassaan olevan haudan hautaoikeuden päättymisestä.

Hallinta-aikaa on mahdollista jatkaa (KL 17 luku 2 §).

Hautapaikoille, joita em. hallinta-ajan päättyminen koskee, seurakuntayhtymä laittaa kuulutuksesta kertovan sinisen KUULUTUS-lapun, josta ilmenee kuulutusmenettelyn kesto (1 vuosi), sekä yhteystieto, josta hallinta-ajan jatkamisesta on mahdollista sopia.

Pyydämme omaisia ottamaan yhteyttä Lappeenrannan seurakuntayhtymään yhden vuoden kuluessa kuulutusmenettelyn aloittamisesta. Haudat, joiden hallinta-aikaa ei jatketa vuoden kuluessa tulkitaan luovutetuiksi ja ne siirtyvät seurakuntayhtymän hallintaan.

Luettelo hautapaikoista, joita kuulutusmenettely koskee löytyy tämän hautaluettelo linkin alta.

Lappeenrannan seurakuntayhtymän Lepolan hautausmaalla on n. 500 määräajaksi luovutettua hautaa, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättyy 31.12.2020. Hautaoikeuden haltijan hakemuksesta hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa. (KL 17 LUKU 2§)

Hautaoikeuden haltijaa pyydetään ottamaan yhteyttä Lappeenrannan seurakuntayhtymään, puhelin 040 3126 255.

Luettelo hautapaikoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä löytyy tästä.

Kuulutuksesta on laitettu tiedote haudoille. Haudalla olevaa kuulutuslappua ei saa poistaa.

Kuulutusmenettely on alkanut 1.9.2020 ja sen kesto on 1 vuosi.

 

Lappeenrannassa 31.8.2020

Lappeenrannan seurakuntayhtymä

Yhteinen kirkkoneuvosto

Hautausmaat syys-lokakuussa

Hautojen hoitokausi on 2.5.-15.9.2020.

Seurakuntayhtymä poistaa hoitolaput ja kukat hoitohaudoilta lokakuun alkupuoliskon aikana. Omaiset voivat hautessaan itse poistaa kukat hoitohaudoilta syysistutusten tieltä. Vedet hautausmailta katkaistaan lokakuun aikana.

Hautojen hoitaminen

Hautojen hoitokausi, sekä hoitohinnaston 2020 voimassa olo on päättynyt 15.9.2020.

Uusia, vuonna 2021 voimaan astuvia hoitosopimuksia voimme tehdä uuden hoitohinnaston astuessa voimaan 1.1.2021.

Hautausmaiden haravointitalkoot

Ristikangas: 22.10. klo 9.00 aloitus Kappalainen Mikko Ojasen pitämällä hartaushetkellä. Tarjolla rokkaa, kahvia ja pullaa.

Nuijamaa: 29.10. klo 9 alk. Talkoot saatellaan alkuun kirkkoherra Mika Lehtolan sanoilla. Rokkaa tarjoillaan n. klo 11.30 ja kahvia ja pullaa klo 14.

Ylämaa: 27.10. klo 9 alk., jolloin kirkkoherra Mika Lehtola paikalla alkupuheineen.

Vesilinjojen uusimista Lepoharjun ja Ristikankaan hautausmailla!

Syksyn 2020 aikana uusitaan paikoin vesilinjoja Lepoharjun sekä Ristikankaan hautausmailla. Tämä saattaa aiheuttaa katkoksia kasteluvesien suhteen, sekä hetkellisesti tuoda haasteita kulkemiseen käytävillä. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä. 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan seurakuntien palvelupisteessä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän seurakuntien palvelupisteen tai seurakuntatoimiston puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu, samalla voi myös varata seurakuntayhtymän tiloja muistotilaisuutta varten.

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.

Tietoa hautapaikkojen hinnoista ja muista hautaamiseen liittyvistä maksuista löydät täältä