Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

 

Lepolan hautausmaan pihtakujan uudistaminen

Lepolan hautausmaalla kappelin edessä oleva Ilmari Wirkkalan vuonna 1938 suunnitelman mukainen vanha pihtakuja on mennyt huonoon kuntoon ja on turvallisuusriski hautausmaalla kävijöille. Pihtakujalla on ikää noin 70 vuotta.

Hautaustoimi on kesällä 2019 teettänyt puille puunkuntokartoituksen, jossa vuoden sisällä kaadettavia puita löytyi kahdeksan. Erityisesti pohjoispuolella olevat pihdat ovat hautojen kaivamisesta ja muusta hautausmaaliikenteestä kärsineet eniten.

Viimeisten vuosien aikana yksittäisiä puita on kaatunut tuulessa. Viimeisin näistä tapahtui tämän vuoden tammikuussa, jolloin kaatunut pihta lähes vaurioitti kappelirakennusta. Kyseinen puu ei edes ollut heti kaadettavien listalla.

Jotta alkuperäistä suunnitelmaa kunnioittava puurivistö saadaan aikaan, ainoa vaihtoehto on uusia puut kerralla, onhan kyseessä muotoistutus. Käytännössä tämä tarkoittaa nykyisten pihtojen kaatamista ja uusien taimien istuttamista tilalle.

Taimien hankinnassa painotetaan sitä, että taimet ovat valmiiksi mahdollisimman hyvässä kasvuvaiheessa ja -iässä havupuiden hitaan kasvuvauhdin vuoksi. Hautaustoimesta painotetaan, että toimenpiteillä halutaan saada aikaan Wirkkalan suunnitelmaa kunnioittava, kaunis ja tuuhea pihtarivistö.

Puiden kaatotyö pyritään aloittamaan helmikuun aikana, jotta maanmuokkaustyöt ja istutustyöt päästään aloittamaan keväällä/kesän aikana, kunhan sopivan kokoiset taimet on saatu hankittua. Puiden kaataminen pyritään tekemään mahdollisimman pian, jotta vältytään mahdollisilta vaaratilanteilta. 

Lisätietoja antavat:

Seija Kuosmanen, hautaustoimen päällikkö
puh. 040 3126 250, seija.kuosmanen@evl.fi

Mika Puustinen, työnjohtaja, Lepolan hautausmaa
puh. 040 3126 259, mika.puustinen@evl.fi

Kuulutus hautojen päättyneistä hallinta-ajoista Joutsenon hautausmailla

Lappeenrannan seurakuntayhtymän Joutsenon hautausmailla on 1.12.2019 alkaen meneillään kuulutusmenettely, jolla omaisille tiedotetaan heidän hallinnassaan olevan haudan hautaoikeuden päättymisestä.

Hallinta-aikaa on mahdollista jatkaa (KL 17 luku 2 §).

Hautapaikoille, joita em. hallinta-ajan päättyminen koskee, seurakuntayhtymä laittaa kuulutuksesta kertovan sinisen KUULUTUS-lapun, josta ilmenee kuulutusmenettelyn kesto (1 vuosi), sekä yhteystieto, josta hallinta-ajan jatkamisesta on mahdollista sopia.

Pyydämme omaisia ottamaan yhteyttä Lappeenrannan seurakuntayhtymään yhden vuoden kuluessa kuulutusmenettelyn aloittamisesta. Haudat, joiden hallinta-aikaa ei jatketa vuoden kuluessa tulkitaan luovutetuiksi ja ne siirtyvät seurakuntayhtymän hallintaan.

Luettelo hautapaikoista, joita kuulutusmenettely koskee löytyy tämän hautaluettelo linkin alta.

Hautausmaat tammi-huhtikuussa

Maanantaina 30.12.2019 järjestettyihin joulun kynttilöiden keruutalkoisiin osallistui eri hautausmaillamme yhteensä lähes 100 henkilöä. Iso kiitos kaikille osallistuneille korvaamattomasta avustanne!

Hautojen hoitohinnasto vuodelle 2020 on astunut voimaan, uusia hoitosopimuksia ja hautojen kunnostyötilauksia voi tehdä.

Hautojen hoitaminen

Tietoa hautojen hoitojen sekä  kunnostustöiden hinnoista ja sisällöstä löydät tästä.

Haudanhoitosopimuslomakkeen löydät tästä.

Hautakivenoikaisu- ja peruskunnostuslomakkeen löydät tästä.

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan seurakuntien palvelupisteessä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän seurakuntien palvelupisteen tai seurakuntatoimiston puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu, samalla voi myös varata seurakuntayhtymän tiloja muistotilaisuutta varten.

 

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.

Tietoa hautapaikkojen hinnoista ja muista hautaamiseen liittyvistä maksuista löydät täältä