Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Yhteystiedot

Yleisiin hautausmaita tai hautaustointa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Jukka Nikunen, hautaustoimen päällikkö, jukka.nikunen@evl.fi  p. 040 312 6250
Jouni Serjomaa, työnjohtaja, jouni.serjomaa@evl.fi  p. 040 312 6252
Kimmo Petrell, työnjohtaja, kimmo.petrell@evl.fi  p. 040 312 6268

Mika Puustinen, työnjohtaja, mika.puustinen@evl.fi p. 040 312 6259

Hautojen hoitosopimukset:

Matti Puumalainen, seurakuntamestari, matti.puumalainen@evl.fi  p. 040 312 6255

Liisa Tiimo, seurakuntamestari, liisa.tiimo@evl.fi, p. 040 312 6260

 

 

 

Hautoja ja muistomerkkejä seurakuntayhtymän hallintaan ja hoitoon Joutsenon hautausmaalla ja Vanhalla hautausmaalla

Vanhalla hautausmaalla seurakuntayhtymän hallintaan siirtyvät 114 hautaa muistomerkkeineen sijaitsevat hautausmaan vanhimmassa osassa, Kauppakadun varressa olevan pääportin tuntumassa, pääkäytävän oikealla puolella olevilla osastoilla A ja B.

Joutsenon hautausmaalla 7 hautausmaan yleisilmeen kannalta merkittävää hautaa muistomerkkeineen on siirtynyt seurakuntayhtymän hallintaan.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä nyt seurakuntayhtymän hallintaan siirtyneet hautamuistomerkit säilytetään alkuperäisillä paikoillaan. Haudat muistomerkkeineen tulevat seurakuntayhtymän hoitoon, hautausmaiden yleisilmettä, historiaa ja vanhaa hautauskulttuuria vaalien.

Hautamuistomerkkejä oiotaan ja puhdistetaan tarvittavilta osin, haudat merkitään seurakuntayhtymän hoidosta kertovalla tiedotteella, sekä haudoille istutetaan perennoita hautaustoimen työvoima- ja taloudellisten resurssien rajoissa.

Työ on aloitettu jo syksyllä 2018 ja se jatkuu keväällä 2019.

Hautausmaat marras-joulukuussa

Hautojen hoitokausi on päättynyt 16.9.2018. Uusia hoitosopimuksia tehdään seuraavan kerran yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettua 2019 hinnaston, vuoden vaihteen jälkeen.

Vedet hautausmailta on kytketty pois päältä lokakuun aikana.

Hautakivien oikaisu- ja hautojen peruskunnostustöitä voi tilata seuraavan kerran vuoden vaihteen jälkeen. Työt suoritetaan loppukeväästä/alkukesästä alkaen, kun tulevan talven aikaisten hautausten haudat saadaan peruskunnostettua.

Lehtien ja lehtikasojen poistoa tehdään resurssien mukaan aina lumien tuloon saakka.

Pyhäinpäivänä, sunnuntaina 4.11.2018, ei hautausmaillamme ole avoimia hautoja.

Joulun aikaan ei ole avoimia hautoja, eikä hautauksia ja siunauksia toimiteta välillä perjantai 21.12. klo. 12.00 - torstai 27.12.2018.

Hautojen hoitaminen

Hautaustoimi vastaa hautausmaiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Asiakaspalvelumme parantamiseksi olemme siirtyneet käytäntöön, jossa haudan hoidoista ja mahdollisista muista töistä voitte sopia keskitetysti suoraan hautaustoimen hoitoasioista vastaavien seurakuntamestari Matti Puumalaisen, p. 040 312 6255, matti.puumalainen@evl.fi tai seurakuntamestari Liisa Tiimon, p. 040 312 6260, liisa.tiimo@evl.fi, kanssa.

Hautaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät maksut on lueteltu täällä.

Tietoa haudan hoidon sisällöstä ja hinnoista löydät tästä.

Haudanhoitosopimuspohjan voi ladata tästä. HUOM! Hautojen hoitokausi on päättynyt 16.9.2018. Uusia hoitosopimuksia voimme tehdä yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettua vuoden 2019 hinnaston, vuodenvaihteen jälkeen.

Hautakiven oikaisu-, haudan peruskunnostus- ja reunakivienoikaisutilauspohjan voit ladata tästä.

Huom! Sopimuslomakepohjat saattavat joissain selaimissa aueta "hajonneina" kahdelle sivulle. Ongelma poistuu yleensä klikkaamalla "Ota muokkaus käyttöön"-toimintoa ennen lomakkeen täytön aloittamista.

Alla on linkkejä, joista saa lisätietoja hautojen hoitamiseen:

Hautamuistomerkkiohjeistus ja hautamuistomerkkianomus

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan keskusrekisterissä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno ja Lauritsala).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän seurakunnan puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu.

Toimistosta voi myös varata kappelin ja seurakunnan tilat muistotilaisuutta varten.

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.