Lappeenrannan hautausmaat

Lappeenrannan seurakuntayhtymällä ovat käytössä seuraavat kahdeksan hautausmaata: Ristikankaan hautausmaa, Vanha hautausmaa, Lepolan hautausmaa, Lepoharjun hautausmaa, Nuijamaan hautausmaa,  Joutsenon hautausmaa, Ylämaan hautausmaa sekä Rauhan hautausmaa. Saat tarkempaa tietoa kustakin hautausmaasta avaamalla linkin vasemmalla.

Lisäksi Lappeenrannassa on sankarihautausmaa (kuvassa oikealla), jota ylläpitää kaupunki. Sankarihautausmaa sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, Lappeen Marian kirkon (os. Valtakatu 35) vieressä. Sankarihautausmaa on perustettu vuonna 1939, ja se on Suomen toiseksi suurin sankarihautausmaa.

Seurakuntayhtymän hoidossa on sankarihauta-alueet Ylämaan kirkon yhteydessä, Joutsenon ja Nuijamaan hautausmailla, sekä yhteismuistomerkki talvisodan 1939 - 1940 alkupäivinä kaatuneiden muistolle Rauhan hautausmaalla.

Tyhjän sylin muistopaikka on pystytetty lapsensa menettäneiden ja lapsettomien lohduksi.

Yhteystiedot

Yleisiin hautausmaita tai hautaustointa koskeviin tiedusteluihin vastaavat:
Jukka Nikunen, hautaustoimen päällikkö, jukka.nikunen@evl.fi  p. 040 312 6250
Jouni Serjomaa, työnjohtaja, jouni.serjomaa@evl.fi  p. 040 312 6252
Kimmo Petrell, työnjohtaja, kimmo.petrell@evl.fi  p. 040 312 6268

Mika Puustinen, työnjohtaja, mika.puustinen@evl.fi p. 040 312 6259

Hautojen hoitosopimukset:

Matti Puumalainen, seurakuntamestari, matti.puumalainen@evl.fi  p. 040 312 6255

Liisa Tiimo, seurakuntamestari, liisa.tiimo@evl.fi, p. 040 312 6260

 

 

 

Hautamuistomerkkien kuulutus Vanhalla hautausmaalla

Lappeenrannan seurakuntayhtymän Vanhalla hautausmaalla, osoitteessa Kauppakatu 73, on hautojen hoitamattomuuden kautta palautunut seurakuntayhtymälle hautoja 19.10.1977 tehdyn katselmuksen perusteella. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkolain 17. luvun 5§:n nojalla päättänyt hautapaikkaoikeudet, joten haudat ovat palautuneet Lappeenrannan seurakuntayhtymän hallintaan.

Haudoilla olevat muistomerkit siirtyvät seurakuntayhtymälle ellei haudan haltija kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivästä (14.6.2017) ole poistanut niitä.

Kuulutettavat muistomerkit sijaitsevat hautausmaan vanhimmassa osassa, Kauppakadun varressa olevan pääportin tuntumassa, pääkäytävän oikealla puolella olevilla osastoilla A ja B.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksestä on ilmoitettu myös 14.6.2017 haudoille asetetulla kuulutuksella.

Asiaa hoitaa seurakuntamestari Matti Puumalainen puh. 040 3126 255, matti.puumalainen@evl.fi

Lisätietoja antaa hautaustoimen päällikkö Jukka Nikunen puh. 040 3126 250, jukka.nikunen@evl.fi.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (kirkkolain 24 luku 3§). Hautaoikeuden haltijan katsotaan saaneen kirkkolain 17 luvun 5 § 4 mom. tarkoitetusta päätöksestä tiedon, kun sitä koskeva kuulutus on julkaistu lehdessä.

14.6.2017

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto.

Vuonna 2016 yhteinen kirkkoneuvosto nimesi hautaustoimen päällikön ja viiden seurakuntien luottamushenkilön muodostaman Lappeenrannan seurakuntayhtymän muistomerkkityöryhmän, joka on esittämässä, että kuulutusmenettelyn jälkeen seurakuntayhtymälle mahdollisesti siirtyvät muistomerkit lähtökohtaisesti säilytetään niiden alkuperäisillä paikoilla ja haudat muistomerkkeineen siirretään tarvittavilta osin seurakuntayhtymän hoitoon, hautausmaan yleisilmettä, historiaa ja vanhaa hautauskulttuuria vaalien.

Luettelo hautapaikoista, joita muistomerkkikuulutus koskee löytyy klikkaamalla tästä.

Hautausmaat syys-lokakuussa

Hautojen hoitokausi on päättynyt 16.9.2018. Uusia hoitosopimuksia tehdään seuraavan kerran yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettua 2019 hinnaston, vuoden vaihteen jälkeen.

Kukat poistetaan hoitohaudoilta omaisten havutuksia ja mahdollisia syysistutuksia varten lokakuun alkupuolella.

Vedet hautausmailta kytketään pois päältä lokakuun aikana.

Hautakivien oikaisu- ja hautojen peruskunnostustöitä voi tilata seurakuntayhtymältä vielä sulan maan ajan, käytännössä lokakuun loppupuolelle asti. Työtilauksia ottavat vastaan Matti Puumalainen, p. 040 312 6255, s-posti matti.puumalainen@evl.fi ja Liisa Tiimo, p. 040 312 6260, s-posti liisa.tiimo@evl.fi. Tilatut työt valmistuvat n.1-2 viikon kuluttua maksusuorituksestanne.

Syksyn haravointitalkoot vuonna 2018 järjestetään seuraavasti:

- Ylämaan Lahnajärven hautausmaa, keskiviikkona 24.10. klo 9.00 alkaen. Tervetuloa!

- Nuijamaan hautausmaa, torstaina 18.10. klo 9.00 alkaen. Tervetuloa!

Hautojen hoitaminen

Hautaustoimi vastaa hautausmaiden kunnossapidosta sekä hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Asiakaspalvelumme parantamiseksi olemme siirtyneet käytäntöön, jossa haudan hoidoista ja mahdollisista muista töistä voitte sopia keskitetysti suoraan hautaustoimen hoitoasioista vastaavien seurakuntamestari Matti Puumalaisen, p. 040 312 6255, matti.puumalainen@evl.fi tai seurakuntamestari Liisa Tiimon, p. 040 312 6260, liisa.tiimo@evl.fi, kanssa.

Hautaamiseen ja hautapaikkaan liittyvät maksut on lueteltu täällä.

Tietoa haudan hoidon sisällöstä ja hinnoista löydät tästä.

Haudanhoitosopimuspohjan voi ladata tästä. HUOM! Hautojen hoitokausi on päättynyt 16.9.2018. Uusia hoitosopimuksia voimme tehdä yhteisen kirkkoneuvoston vahvistettua vuoden 2019 hinnaston, vuodenvaihteen jälkeen.

Hautakiven oikaisu-, haudan peruskunnostus- ja reunakivienoikaisutilauspohjan voit ladata tästä.

Huom! Sopimuslomakepohjat saattavat joissain selaimissa aueta "hajonneina" kahdelle sivulle. Ongelma poistuu yleensä klikkaamalla "Ota muokkaus käyttöön"-toimintoa ennen lomakkeen täytön aloittamista.

Alla on linkkejä, joista saa lisätietoja hautojen hoitamiseen:

Hautamuistomerkkiohjeistus ja hautamuistomerkkianomus

Lisätietoa kirkon hautaustoimesta

 

Hautaan siunaaminen

Hautaan siunaamisesta sovitaan keskusrekisterissä tai seurakuntatoimistossa (Joutseno ja Lauritsala).

Kappelin varauksen ja muiden järjestelyjen vuoksi omaisten toivotaan kääntyvän seurakunnan puoleen mahdollisimman pian kuolemantapauksen jälkeen, vaikka hautauslupaa ei vielä olisikaan saatu.

Toimistosta voi myös varata kappelin ja seurakunnan tilat muistotilaisuutta varten.

Ennen hautaamista on sovittava seuraavista asioista:

  • siunaustilaisuus- ja hautausajankohta
  • pappi
  • kanttori
  • muistotilaisuuspaikka
  • hautapaikka

Lisätietoja hautajaisiin liittyvistä järjestelyistä löydät täältä.