YHTEISVASTUU 2021 tukee vähävaraisia ikäihmisiä

Eri syistä johtuva köyhyys koettelee ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. Monet vanhukset elävät taloudellisessa ja sosiaalisessa ahdingossa. Koronaepidemia on kurittanut entisestään juuri näitä kaikkein hauraimpia. Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla autetaan taloudellisessa vaikeuksissa olevia ikäihmisiä Suomessa ja maailmalla. 7.2.2021 alkavan keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja keräyksen esimiehenä on Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Vähävaraiset vanhukset ovat usein tilanteessa, jossa vaikeudet kasaantuvat. Köyhyys aiheuttaa helposti terveydellisiä ongelmia, sosiaalista eristäytymistä, yksinäisyyttä ja digisyrjäytymistä. Eläkeiän köyhyyden merkittäviä tekijöitä voivat olla työelämän ulkopuolelle jääminen, kotiäitiys, työkyvyttömyys,pitkäaikaistyöttömyys,pienipalkkaisuus - tai näiden kaikkien yhdistelmä. Listalle kuuluvat myös kallis asuminen, peritty huono-osaisuus, mielenterveyden ongelmat sekä monet yllättävät tekijät.

Yhteisvastuukeräys näkee tärkeäksi tukea avun tarpeessa olevia niin Suomessa kuin maailmalla.

20 % keräystuotosta käytetään omassa seurakunnassamme taloudellisessa ahdingossa olevia ikäihmisiä tukeviin toimiin tai diakonia-avustuksiin.

20 % keräystuotosta jakautuu Suomessa seuraavasti:

Puolet Kirkon diakoniarahastolle heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten taloudelliseen auttamiseen ja elämänlaadun kohentamiseen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.

Toinen puolikas ohjataan Seurakuntaopiston kokoamalle kansanopistoverkostolle, joka toteuttaa vähävaraisille ikäihmisille suunnattuja digitaalisten taitojen maksuttomia kurssituksia vuodesta 2022 alkaen.

60 % keräystuotosta käytetään katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa pahiten kärsineiden ihmisten auttamiseen kehittyvissä maissa. Tuki keskittyy erityisesti hauraimpiin yhteisöihin, vanhuksiin ja perheisiin. Avun vien perille Kirkon Ulkomaanapu.

Ikäihmiset Suomessa ja maailmalla tarvitsevat apuasi- tule mukaan lahjoittamaan!

Lappeen seurakunnan yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa monin tavoin 

Koronan aiheuttaman tilanteen vuoksi lähikeräykset kaupoissa eivät toteudu entiseen tapaan. Toivommekin, että lähikeräysten ohella tai sijasta voit antaa lahjoituksesi:

Lappeen seurakunnan nettilahjoitussivulla yhteisvastuu.fi/lappee

Tekemällä lahjoituksen Lappeen seurakunnan MobilePay- numeroon 70631

Lahjoittamalla valtakunnallisille keräystileille

Saaja Kirkkopalvelut ry /Yhteisvastuukeräys

viitenumero 304272 

Yhteisvastuun pankkitilit ovat 

Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Aktia FI82 4055 0010 414841

Yhteisvastuun keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut ry

KIITOS LAHJOITUKSESTASI!

Lisätietoja saat Yhteisvastuun sivuilta https://www.yhteisvastuu.fi/