Kasteen lahja

Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. Johannes esteli ja sanoi: ”Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!” Mutta Jeesus vastasi hänelle: ”Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.” Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.
    Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.” 
Matt. 3:13–17

Juha Eklundin saarna su 13.1.:

”Kasteen lahja”

Kaste on lahja. On lahjaa tulla kastetuksi. On lahja saada kastaa. Kastelahja.

”Kasteen lahja” – siihen on monta näkökulmaa.

Erilaisia olivat myös Johanneksen ja Jeesuksen lähestymistavat.

Johannes (kastaja) oli kastanut parannuksen kasteella; ”Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!”

”He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.”

”Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi…Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella”.

Kun Jeesus saapui Johanneksen luokse kastettavaksi, Johannes esteli. Olihan hän jo puhunut siitä, että hänen jälkeensä tuleva on häntä merkittävämpi, ’väkevämpi’. Niinpä hän ei kokenut oikeaksi toimittaa tuolle väkevälle parannuksen kastettaan, sitä, johon hän oli kehottanut Jumalan valtakunnan ollessa tulossa ihmisten keskelle. Nyt Jumalan valtakunnan inkarnaatio, ilmestyminen ihmisenä maan päälle oli siinä, Jeesuksessa!

Mutta Jeesus tiesi mitä on tapahtumassa, tai oikeammin minkä pitää tapahtua, ja vastasi hänelle: ”Älä nyt vastustele. ”Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.”

Jeesus siis sanoo Johannekselle, että anna Jumalan suunnitelman toteutua.

Olemme tässä aikakausien taitteessa. Vanhan Testamentin historia jatkuu Johannes Kastajan parannuksen kasteeseen saakka.

Jeesuksen kasteesta alkaa uusi aika, evankeliumin aika.

Älä siis estele – näin Jeesus Johannekselle- vaan anna Jumalan suunnitelmien jatkaa toteutumistaan.

Tällainen aikakausien taite on joka ikinen kaste; ajalliseen ja rajalliseen maailmaan kuuluva kastettava siirtyy kasteessa uuteen todellisuuteen. Ajalliset rajat häviävät –myös ajan rajat- ja uusi Jumalan todellisuus, rajaton, alkaa. Ajan lapsesta tulee ajattomuuden lapsi. Näin aina kasteessa, olipa kastettava minkä ikäinen tahansa.

Kun Jeesus oli kastettu …taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

Jumala vahvisti omistuksensa Jeesukseen kasteessa Jordanilla. Näin hän on vahvistanut omistuksensa meihin meidän kasteessamme; minun kohdallani Heinävedellä heinäkuussa 1958, sinun osallasi jossain toisessa hetkessä (teillä rippikoululaisilla 14-15 vuotta sitten).

Siunaamme tänään seurakunnan työyhteyteen viime marraskuun seurakuntavaaleissa valitut seurakuntamme luottamushenkilöt. Heidän ensimmäinen tehtävänsä on toimia oman seurakuntamme päättävän elimen, seurakuntaneuvoston jäseninä, toiseksi yhtymän korkeimmassa päättävässä elimessä, yhteisessä kirkkovaltuustossa.

”Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon!”

Tämä Jeesuksen sana sopii tähän hetkeen. Kirkkomme järjestyksen mukaan seurakuntiemme asiat ratkaistaan demokraattisesti, ja SN ja YKV ilmentävät juuri tätä.

Älkäämme siis estelkö!

Ja kun teitä, luottamushenkilöitä kysytään eri tehtäviin tämän päätöksen teon ohella, ”älkää estelkö”!

”Kasteen lahja”

1. On lahjaa tulla kastetuksi. Me olemme tulleet kastetuiksi; se on meille suuri lahja. Hienoa, että yhä edelleen monet tahtovat kastattaa lapsensa; kannustakaamme tähän lapsiamme ja lastenlapsiamme.

2. On lahja saada kastaa. Me saamme kastaa, olemme seurakunnan työn ytimessä. Kasteeseen liittyy sitten kaikki muu; opetus, yhteen tuleminen, messu, musiikki, diakonia. Kaikkeen tähän tarvitaan luottamushenkilöitä, että seurakunnalla säilyy virat ja toimitilat, eli mahdollisuudet toimia.

3. Kastelahja. Kasteen lahja on suurin mahdollinen lahja, ei rahalla eikä millään vastaavalla hankittava, vaan kaiken sellaisen ohitse menevä.

Raha, voima ja valta kuuluvat tähän ajalliseen ja rajalliseen maailmaan ja jäävät myös tänne. Kasteen lahja kantaa meidät tämän kaiken yli; ikuiseen. Taivaan kotiin, jossa kaikki on parhain päin. Taivaan kotiin, jossa Jumalan perheväki on päässyt perille, päässyt kotiin.

”Kasteen lahjan” näkökulmia meillä on messussa aina esillä;

nyt liitymme keskeisesti kahteen, kun voimme sitoutua yhteiseen uskoomme uskontunnustuksessa ja osallistua ehtoolliseen, jossa me -samoin kuin kasteessa- saamme kurkottaa ajan rajan ylitse, kohti ikuista kotia.

Kutsun nyt teidät, uudet luottamushenkilömme, alttarin äärelle!

Juha Eklund
kirkkoherra
Sammonlahden seurakunta