Ylämaan hautausmaa

Lahnajärven hautausmaa

Ylämaan hautausmaa.

Leinontie 61, 54410 YLÄMAA

040 3126265

Toimisto

Hautausmaan toimisto on avoinna ma-to 7.00-15.30, pe 7.00-13.45.

Jouni Serjomaa, työnjohtaja, p. 040 3126 252, sähköposti: jouni.serjomaa@evl.fi

 

 

 

Ylämaan hautausmaa sijaitsee Vaalimaan tiestä kirkonkylän kohdalla erkanevan Leinontien varressa. Hautausmaa on otettu käyttöön vuonna 1923, kuusi vuotta ennen vuonna 1929 tapahtunutta entisen Ylämaan kunnan erottamista Säkkijärvestä.

Hautausmaan pinta-ala on n. 3 ha, josta käytössä on n. 2 ha. Hautausmaalle haudataan vuosittain n. 25 vainajaa.

Hautausmaan uudemmassa osassa, siunauskappelin ja pysäkointipaikan läheisyydessä  sijaitsee uurnahauta-alue, joka jakautuu uurnasukuhauta-alueeseen ja muistolehtoon. Uurnasukuhaudoille omaiset voivat hankkia oman hautakiven. Muistolehtossa on luonnonkivi, jossa on teksti MUISTOLEHTO. Tähän luonnonkiveen kiinnitettäväksi voivat omaiset  hankkia seurakuntayhtymältä nimikilven, joka on valettu pronssilaatta kohokirjaimin.

Muistolehdon muistokiven yhteydessä on kaikille muistolehtoon haudattujen omaisille yhteinen muistelupaikka, johon he voivat tuoda hautakynttilöitä tai kukkia. Seurakuntayhtymä huolehtii alueen yleisilmeestä ja poistaa alueelta palaneet kynttilät ja kuihtuneet kukat, sekä puhdistaa tarvittaessa omaisten hankkimat nimilaatat. Tilan rajallisuuden ja yleisilmeen vuoksi muistelupaikalle ei tule tuoda kynttilälyhtyjä tai koriste-esineitä, ts. mitään sellaisia esineitä, joita seurakuntayhtymä ei saa muistelualueelta poistaa.

Muistolehtoon mahtuu n. 400 uurnaa.

Hautausmaalla,  pysäköintipaikan tuntumassa, vanhemman uudemma hautausmaan osan rajapinnassa sijaitsee vuonna 1978 rakennettu siunauskappeli. Kappelin uudemman hautausmaaosan puoleisella pitkän sivun tuntumassa sijaitsee kivipaasi, jolle omaiset voivat sytyttää kynttilän muille hautausmaille haudattujen muistolle.

Loivassa etelään viettävässä rinteessä sijaitsevan Lahnajärven hautausmaan puusto on luonnonmukaista, valtapuustona koivu ja mänty.

Esteetön kulku Esteetön kulku
Pysäköinti Pysäköinti
wc wc