Uutislistaukseen

Liikkuvien sosiaalipalvelujen SerkKu-autolla riittää kävijöitä

Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen liikkuvan sosiaalipalvelun SerkKu-auto on todistanut tarpeellisuutensa ja vakiinnuttanut paikkansa.

SerkKu-auto Lappeenrannan Marianaukion tapahtumassa kesällä 2023. Takana Lappeen kirkko ja edessä ihmisiä.

SerkKu-auto Lappeenrannan Marianaukion tapahtumassa kesällä 2023. Kuva: Jukka Kosonen

Syksyllä 2022 Lappeenrannan seurakuntayhtymä ja EKSOTE, sittemmin Etelä-Karjalan hyvinvointialue aloittivat liikkuvien sosiaalipalvelujen auton toiminnan. Hanketta koordinoi Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Toiminnalle haettiin ja saatiin hankerahoitus kirkkohallitukselta.

SerkKu-auton tavoitteena on ollut olla helposti tavoitettavissa ja läsnä syrjemmässä olevilla asuinalueilla, joilla palvelut eivät ole niin helposti saatavilla. Tavoitteena on ollut vastata alueiden asukkaiden kysymyksiin, ohjata heitä tarvittavien palveluiden piiriin ja erityisesti kuunnella ihmisiä ihmisinä. Samalla on voitu myös ohjata ja vahvistaa alueen asukkaiden omaa toimintaa.

Noin puolentoista vuoden toiminnan jälkeen tähän tavoitteeseen on monilta osin päästy. On myös havaittu, että toiminnalle on kasvavaa kysyntää. Auton avulla on päästy tapaamaan ja auttamaan asukkaita, joille mm. sähköiset ajanvaraukset ovat haaste tai jotka eivät muuten ole aiemmin olleet minkään palvelun piirissä. Lisäksi ohjaaminen ja neuvonta tarvittavien palvelujen piiriin on tukenut alueiden asukkaita. Lisäksi on nähtävissä, että toiminnalla on voitu edesauttaa paikallista ryhmäytymistä ja omaehtoista tukea.

SerkKu-autossa tarjolla oleva palvelu voidaan räätälöidä kullekin asuinalueelle ja sen asukkaille sopivaksi. Yhteistoiminta eri tahojen kanssa on tuonut lisäarvoa asukkaille käytännön tasolla. Asiakaslähtöisyys on koko ajan ollut toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana, toteaa Lappeenrannan seurakuntayhtymän erityisdiakoni Ari Tuomikoski.

Kokeilujakson päättymisen jälkeen syksyllä 2023 seurakuntayhtymä sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialue päättivät jatkaa hyväksi todettua toimintaa ja laajentaa yhteistyötä yhdistysten kanssa, jonka myötä palvelut ovat jatkossa entistä laajemmat ja kattavammat.

Heikintalo mukaan SerkKu-autoiluun huhtikuun alussa

Heikintalo ry:n toiminnan tavoitteena on vahvistaa työelämäosallisuutta, edistää yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Heikintalon toiminta on suunnattu 18–62-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat lisätukea arkeensa, työllistymiseen tai opiskeluun. Toiminta on kaikille avointa, maksutonta ja vapaaehtoista. Heikintalo ry:n toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki toteaa heidän odottavan innolla ihmisten kohtaamisia, kuulumisten vaihtoa, kysymyksiä Heikintalon toiminnasta ja miten siihen pääsee mukaan.

Heikintalo ry:n toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki ensimmäisellä SerkKu-auto vierailullaan. Kuva: Jukka Kosonen

SerkKu-autolla noin 3200 kohtaamista vuodessa

Vaikka kaikkea potentiaalia ei SerkKu-autosta ole vielä hyödynnetty, toiminta alkaa olla vakiintunutta ja auto on liikkunut aktiivisesti Lappeenrannan ja Etelä-Karjalan eri alueilla. SerkKu-autolla on oma ajokalenterinsa, ja kaikille avoimet kohtaamispaikat on ilmoitettu ennakkoon mm. Lappeenrannan seurakuntien kirkollisissa ilmoituksissa sekä sosiaalisen median välityksellä.

Tämän lisäksi SerkKu-auto on ollut hyödynnettävissä myös sovittuihin ja kutsuperustaisiin tapaamisiin. Tätä on ilahduttavasti myös alettu hyödyntää, iloitsevat toimijat.

Eniten suosiota saavuttaneita toimintamuotoja ovat olleet keskustelu- ja sielunhoitoapu, tiedon jakaminen palveluista ja mahdollisuuksista. Myös Etelä-Karjalan hyvinvointialueen päihdetyö on saavuttanut hyvin asiakkaita auton pysäkeillä. Myös jatkotapaamisia ja ohjausta on autolla tehty paljon. Autolla on myös yksinäisyyttä lieventävä vaikutus, ja autolla kohdataan paljon niin yksinäisiä kuin yksin eläviä ihmisiä. Autolla kohdataan myös helposti alueen ikääntyviä asukkaita, joille palveluiden äärelle siirtyminen keskustaan on hankalaa. 

Kaiken kaikkiaan työtavan tullessa tutummaksi, sekä laajeneva yhteistyöverkosto tulee avaamaan lisää auton käyttömahdollisuuksia, uskovat niin Lappeenrannan seurakuntayhtymän, kuin Etelä-Karjalan hyvinvointialueen työntekijät. – Autoa voi käyttää paitsi kohtauspaikkana, myös siirrettävänä tapaamispaikkana tai konttorina – missä rauhallista tilaa vain tarvitaan, Tuomikoski esittelee. 

SerkKu-autosta ja sen liikkeistä löydät tietoa esimerkiksi verkkosivuiltamme: https://www.lappeenrannanseurakunnat.fi/serkku

SerkKu-auto

SerkKu-autossa mukana olevat tahot 2024

 • Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat
 • Etelä-Karjalan hyvinvointialue: 
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tiimi 
  • Työvoiman palvelukeskus TYP
  • Päihdeklinikka ja Lääkehoitoyksikkö Kohtaamo
  • Aikuissosiaalityö 
 • Lappeenrannan kaupunki
  • Etsivä nuorisotyö
  • Maahanmuuttopalvelut 
 • Yhteistyössä myös Rikosseuraamuslaitoksen henkilöstö
 • Kaikki SerkKu-auton parkkeerauspaikkojen toimijat, kuten eri kaupparyhmien kauppiaat, Lappeenrannan kaupunki, joka on antanut helposti lupia pysäköidä auto toreille ja muille julkisille alueille. 
 • Yhdistyssektorilta ensimmäisenä mukana 1.4.2024 alkaen Heikintalo ry. 
Ari Tuomikoski
Ari Tuomikoski
Erityisdiakoni

Normaalioloissa työskentelen seurakuntayhtymän yhteisenä työntekijänä Päihde- ja kriminaalityössä.
Vierailen vankiloissa ja päihdehoitolaitoksissa. Teen retkiä, kotikäyntejä, pidän leirejä.
Työhöni kuuluu motivoida muutokseen ja tukea ihmisen päihteettömyyttä sekä rikoksettomuutta.
 

12.4.2024 13.57