uskottu toivottu rakastettu seurakuntavaalit 2022

Seurakuntavaalit 2022 Lappeenrannan ev.lut. seurakunnissa

Tule ehdokkaaksi ja äänestämään sellaisena kuin olet – olet uskottu, toivottu ja rakastettu

Seurakuntavaalit toimitetaan neljän vuoden välein. Seurakuntavaalit ovat ennen kaikkea paikalliset vaalit, joissa seurakuntalaisten joukosta valitaan henkilöt suunnittelemaan toimintaa seuraavalle nelivuotiskaudelle. Tavoitteena on saada jokaiseen seurakuntaan kaikenikäisiä, erilaisissa elämäntilanteissa olevia luottamushenkilöitä eri aloilta. Äänestäminen on hyvä tapa vaikuttaa oman seurakuntasi asioihin.

Olemme kaikki tervetulleita kirkkoon ja äänestämään. Me kaikki olemme uskottuja, toivottuja sekä rakastettuja.

Kuka saa asettua ehdolle?

Ehdokkaaksi saavat asettua kaikki konfirmoidut evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, jotka ovat vaalipäivään 20.11. mennessä täyttäneet 18 vuotta. 

Lue lisää:
Asetu ehdokkaaksiLinkki avautuu uudessa välilehdessä 
Ohjeita seurakuntavaaliehdokkaalleLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Kuka saa äänestää?

Seurakuntavaaleissa saavat äänestää kaikki viimeistään vaalipäivänä 20.11. 16 vuotta täyttäneet evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Rippikoulun käymistä tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, vaan kirkon jäsenyys riittää.

Tärkeät päivämäärät

Ehdokasasettelu on päättynyt 15.9.2022 

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022
Ennakkoon voi äänestää kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa. Muista ottaa henkilöllisyystodistus mukaan!

Varsinainen äänestyspäivä 20.11.2022
Vaalipäivänä voit äänestää vain oman seurakuntasi äänestyspaikassa. Äänestysaikaa on klo 11.00–20.00.

Lappeenrannassa pääsee äänestämään edustajat kahteen luottamuselimeen

Lappeenrannassa on viisi seurakuntaa, jotka muodostavat Lappeenrannan seurakuntayhtymän. Tämä vuoksi Lappeenrannan seurakuntavaaleissa valitaan jäsenet sekä Lappeenrannan yhteiseen kirkkovaltuustoon että oman alueen seurakunnan seurakuntaneuvostoon. Yhteinen kirkkovaltuusto johtaa seurakuntayhtymää ja seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntaa. 

Jokainen äänestäjä saa siis kaksi äänestyslippua ja voi äänestää ehdokkaita näihin kahteen paikkaan. Ehdokas voi olla sama tai eri henkilö.

Äänestää voit siis oman seurakuntasi ehdokkaita. Mikäli olet epävarma, mihin seurakuntaan kuulut, voit tarkistaa sen alta.
 

Huomioithan, että ennakkoäänestää voit missä tahansa äänestyspisteessä oman seurakuntasi ehdokasta, mutta varsinaisena vaalipäivänä voit äänestää ainoastaan oman seurakuntasi kirkossa.

Oman seurakuntasi voit myös varmistaa ennakkoäänestyspisteillämme. 

Mistä seurakuntavaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät?

Seurakuntien päätöksenteko perustuu demokratialle. Seurakuntavaaleissa demokraattisesti valitut luottamushenkilöt päättävät esimerkiksi siitä, mitkä ovat seurakunnan työn ja toiminnan painopisteet, keitä seurakunnat palkkaavat työntekijöikseen sekä mihin seurakuntien rahoja käytetään. Tämän lisäksi luottamuselimissä päätetään seurakuntien strategiasta. 

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt valitsevat edustajat kirkolliskokoukseen, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylin päättävä elin. 

Yhteinen kirkkovaltuusto 

Valtuusto tekee seurakuntayhtymän taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset, esimerkiksi päätökset seurakuntien toiminnan ja talouden päälinjoista, kirkollisverosta, rakennushankkeista ja uusista viroista. Yhteiseen kirkkovaltuustoon valitaan seurakuntavaaleissa 51 jäsentä. Yhteinen kirkkovaltuusto valitsee yhteisen kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. 

Seurakuntaneuvosto

Seurakuntaneuvostot käyttävät ylintä päätösvaltaa seurakunnissa. Jokaisessa Lappeenrannan seurakunnassa on oma seurakuntaneuvostonsa, jonka jäsenmäärä vaihtelee seurakunnan koon mukaan. Se johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää sekä päättää seurakunnalle myönnettyjen varojen käytöstä.

 

Seurakuntavaalit järjestetään 20.11.2022