Lauritsalan kirkkoherran valinta 2024

Lauritsalan kirkkoherran virkaa ovat hakeneet (aakkosjärjestyksessä) Sammonlahden seurakuntapastori Johanna Björkholm-Kallio, Sammonlahden seurakunnan kappalainen Maarit Hirvi ja Lauritsalan seurakunnan kappalainen, vt. kirkkoherra Jaana Pussinen. Uuden kirkkoherran valitsee Lauritsalan seurakuntaneuvosto. 

Pääset tutustumaan kirkkoherraehdokkaisiin ke 24.1. klo 14 Lauritsalan kirkkoon (Kauppalankatu 1) tai tämän sivun esittelyjen välityksellä. 

Keskiviikon 24.1. tilaisuudessa kirkkoherraehdokkaat esittäytyvät ja vastaavat seurakuntalaisten lähettämiin kysymyksiin. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus keskusteluun.

Tilaisuus striimataan Lauritsalan seurakunnan youtube-kanavalla ja tallenteeseen on mahdollisuus tutustua ti 6.2.2024 saakka. 

Seurakuntalaisilla on myös mahdollisuus kertoa seurakuntaneuvostolle omat ajatuksensa kirkkoherran valintaan liittyen 24.1.-6.2.2024 välisenä aikana. Seurakuntaneuvoston jäsenten yhteystiedot löydät: lappeenrannanseurakunnat.fi/lauritsalan-seurakunta/luottamushenkiloiden-yhteystiedot 

Tutustu ehdokkaisiin

Johanna Björkholm-Kallio

Johanna Björkholm-Kallio

Olen 44-vuotias pappi ja tohtorikoulutettava. Lappeenranta ja seurakuntayhtymä on minulle tuttu työni kautta pappina Sammonlahdessa. Tätä ennen toimin kappalaisena synnyinseudullani Pohjanmaalla sekä useita vuosia pappina pääkaupunkiseudulla. Ennen pappisvihkimystä toimin kouluttajana kirkollisissa lähetysjärjestöissä Kylväjällä ja Suomen Lähetysseurassa. Kirkon teologinen kenttä on tämän vuoksi laajapohjaisesti tuttu myös herätyskristillisyyden ja lähetysjärjestöjen näkökulmasta. Minulla on myös kansainvälistä työkokemusta pappien kouluttajana Namibiasta. Kokemusta kirkon keskushallinnosta olen saanut luottamustehtävieni kautta kirkkohallituksessa.

Näen Lauritsalan seurakunnan suuret mahdollisuudet aktiivisena ja nykyaikaisena ihmisiä tavoittavana kaupunkiseurakuntana. Alueella sijaitsevat yritykset ja teollisuus luovat hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien työmuotojen kehittämiseen yhdessä seurakunnan kanssa vaikkapa yritysten työhyvinvointia kehittäen. Näen kirkon tulevaisuuden haasteina jäsenyyskehityksen, kastetilastot ja sitoutumisen, minkä vuoksi haluan olla kirkkoherrana erityisesti kehittämässä osallisuutta, vapaaehtoistoimintaa ja yhdessä toimimista. On tärkeää, että seurakunnassa luodaan hyvät puitteet myös lasten, nuorten ja aikuisten kohtaamiselle. Lisääntyvä yksinäisyys, ikääntyminen ja syrjäytyminen on huomioitava seurakunnan toiminnassa.

Uskon laajan kirkollisen näkökulmani, monipuolisen työkokemukseni, laajan johtajakoulutukseni, hyvän stressinsietokykyni ja avoimen joustavan asenteeni luovan erinomaiset puitteet työyhteisöä kannustavalle sparraavalle henkilöstöjohtamiselle. Tätä tukee myös parhaillaan käynnissä oleva kirkon organisaatiokonsultin koulutukseni. Olen käytännönläheinen ja hyvä verkostoitumaan, mikä myös on eduksi työssä kirkkoherrana. Haluan olla läsnä oleva kirkkoherra, johon on helppo ottaa yhteyttä pienissäkin asioissa. Seurakunnan tulee olla paikka, jossa jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi. Minulla on hyvät viestinnälliset taidot ja olen julkaissut väitöskirjatyöni yhteydessä yli sata erityyppistä julkaisua, joihin voit tutustua seuraavan likin kautta:

https://research.abo.fi/fi/persons/johanna-björkholm-kallioLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Siunattua alkanutta vuotta sinulle!

Katso myös Johannan videotervehdys.

 

Maarit Hirvi

Synnyin Kaukaan tehtaan varjossa työläisperheeseen toukokuussa 1967. Tehdastyöläisen lapsena ymmärrän hyvin tehdaspaikkakunnan haasteet ja mahdollisuudet. Lapsuuden kotini saunan lattia ja ovet oli tehty Lauritsalan aiemman kirkon purkumateriaaleista.

Olen toiminut Sammonlahden kappalaisena kymmenen vuotta ja sitä aikaisemmin parikymmentä vuotta pappina Taipalsaarella. Pitkän pappiskokemukseni kautta tiedostan ja tunnistan seurakunnan tämän päivän haasteet - toisaalla pitäytyä ikiaikaisessa uskossa, mutta toimintatavoilla etsiä keinoja uusien sukupolvien saavuttamiseen. Olen innovatiivinen ja jatkuvasti itseäni erinäisillä koulutuksilla kehittävä.

Paikkakuntalaisena minulla on hyvät yhteydet ja verkostot paikkakunnan eri toimijoihin. Aiemmissa seurakunnissani olen tehnyt laajaa yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa.

Toimin Jumalanpalvelusryhmän opettajana Itä-Suomen yliopiston teologianopiskelijoiden soveltavien opintojen työssäoppimisjaksolla. Toimin myös samaisen harjoittelun koordinaattorina seurakuntayhtymässä. Taipalsaaren vuosina ohjasin Helsingin yliopiston teologianopiskelijoita työssäoppimisjaksolla.

Olen vastannut lähes kaikista seurakuntien työaloista (varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, rippikoulutyö, diakoniatyö, aikuistyö ja lähetystyö). Seurakuntayhtymän tasolla toimin kehitysvammaisten omana pappina ja sotaveteraanien valitsemana veljespappina. Olen isänmaallinen.

Toimin seurakuntayhtymän Jukon pääluottamusmiehenä, jonka kautta taidan työntekijöiden edunvalvonnan ja sopimukset. Olen myös neuvottelutaitoinen. En ole muutosvastarintainen vaan päinvastoin kehitän itseäni ja työmuotoja, joiden vastuupappina toimin. Seurakuntayhtymän rakenne ym. haasteineen ja mahdollisuuksineen on tuttua.

Olen mahdollistaja ja rohkaisen työntekijöitä onnistumaan omassa tehtävässään. Nuorisotyönohjaaja miehen vaimona arvostan muita työntekijöitä. Olen vuorovaikutustaitoinen ja yhteistyökykyinen. Arvostan erilaisia mielipiteitä. Ilmaisutaitoni on selkeää ja sisällöllistä.

2023 keväällä Psyconin tekemän testin mukaan olen toimintaotteeltani ulospäinsuuntautuva, idearikas ja uudistava. Päättelykyvyissä olen testien mukaan erittäin lahjakas. Toimin arvopohjaisesti. Johtamisotteeni on visiönäärinen - tulevaisuuteen katsova.

Käytän työssäni monia uusia toimintatapoja. Olen bibliodraamaohjaaja. Minulla on myös uskonnon- ja historian aineenopettajan koulutus. Teen parhaillani ylemmän pastoraalin tutkimusta siitä, mikseivät lappeenrantalaiset kirkkoonkuuluvat perheet enää välttämättä kasta lapsiaan. Olen puoluepoliittisesti sitoutumaton. Partiomieleni on tallella. Toimin partiopappina koko partiopiirin alueella erityisesti paraati- ja leirikirkoissa.

Lauritsalan seurakunta saisi minusta elämäntapapapin, joka on valmis syntymäseurakuntansa haasteisiin ja mahdollisuuksiin niitä yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa kehittäen toisia kuunnellen ja arvostaen.

Jaana Pussinen

Olen Jaana Pussinen, tammikuun aikana 42 vuotta täyttävä kolmen lapsen äiti ja pappi. Olen paljasjalkainen lauritsalalainen ja Lauritsalan seurakunnan kappalainen. Olen ollut seurakunnan toiminnassa ja työssä mukana omasta rippikoulustani -97 lähtien aina näihin päiviin saakka. Olen siis hyvin sitoutunut omaan asuinalueeseeni ja sen ihmisiin.

Seurakunnan ja ihmisten tuntemus, työn parissa saavutettu luottamus niin oman seurakunnan kuin seurakuntayhtymän sisällä, ja omat henkilökohtaiset vahvuuteni tekevät minusta hyvän ehdokkaan Lauritsalan seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi.

Työssäni innostun helposti uusista avauksista ja minulla on monipuolisia nykypäivän työelämässä tarvittavia taitoja. Tahdon oppia aina jotain uutta sekä kehittää itseäni ja osaamistani. Joskus esihenkilökin on väärässä ja silloin on nostettava käsi ylös virheen merkiksi. Esihenkilönä luotan ympärillä olevien ihmisten ammattitaitoon, kuuntelen ja pidän johdettavieni puolia, olen hyvä organisoimaan ja hahmottamaan kokonaisuuksia. Minulla on myös tärkeää kokemusta esihenkilönä toimimisesta ja seurakuntien hallintoelimistä, mikä auttaa omalta osaltaan kirkkoherran virassa.