Toimintoja avataan varovaisesti alueellista ohjeistusta noudattaen

Seurakuntayhtymän varautumisryhmän linjaukset 23.4.2021.

​​ 

Alueellisen koronavirus tilannekuvaryhmän (21.4.2021) mukaan Koronavirusep​id​emia on Etelä-Karjalan alueella yhä leviämisvaiheessa. ​​.Lue viimeisin tilannekuvaryhmän tiedote >>​​​ Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Koronavirus ja koronavirustauti (COVID-19) (eksote.fi) Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Tilannekuvaryhmä toivoo, että Etelä-Karjalassa noudatetaan koronatorjunnasta annett​uja ohjeita, suosituksia ja rajoituk​sia huolellisesti.​  

Toimijoiden tulee huomioida edelleen voimassa oleva tartuntatautilain 58 d päätös. Päätös velvoittaa erilaisia toimijoita, kuten seurakuntia huolehtimaan tilojensa turvallisuudesta. Asiakkaalla tai osallistujalla pitää olla mahdollisuus säilyttää yli kahden metrin turvaväli toimijan tiloissa.  

Pykälä 58 d velvoittaa toimijan tekemään ja pitämään esillä kirjallisen suunnitelman siitä, miten asiakkaat voivat välttää lähikontaktin tiloissa. Pohja suunnitelmalle on saatavilla aluehallintoviraston verkkosivuilla. Toimijalla on itsellään vapaus valita järjestelyt, joilla takaa lähikontaktin välttämisen tiloissaan. Järjestelyt voivat olla asiakasmäärien rajaamista, tilajärjestelyjä tai muita toimijan tarpeelliseksi ja toimiviksi katsomia järjestelyjä. Tämä velvoite koskee myös seurakunnan tiloja ja toimintoja.  

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä sovelletaan alueellisen tilannekuvaryhmän ohjeita 

Tällä hetkellä 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan nyt sisätiloissa enintään 10 hengen pienryhmissä ja ulkotiloissa enintään 20 hengen pienryhmissä. 

Vuosina 2001–2007 syntyneiden harrastustoiminta sallitaan ulkotiloissa jatkossa enintään 20 hengen pienryhmissä. Sisätiloissa harrastustoimintaa voi järjestää toukokuun alusta alkaen, mikäli epidemiatilanne pysyy edelleen maltillisena ja mikäli yli 2 metrin etäisyys harrastajien kesken saadaan säilytettyä. Sisäharrastuksissa pukuhuoneiden käyttö tulee minimoida. 

Henkilömäärään sisältyvät ryhmän ohjaajat. Toiminta pitää pystyä järjestämään suosituksissa annettujen ohjeiden mukaisesti. Kaikki toiminta järjestetään siten, että kaikki harrastajat ovat toisistaan yli kahden (2) metrin päässä. Turvavälin tulee poikkeuksetta toteutua koko toiminnan ajan. 
 
Mikäli epidemiatilanne jatkaa laskuaan, tilannekuvaryhmän mukaan lasten ja nuorten paikallisen pelitoiminnan käynnistäminen voi alkaa toukokuun alussa. Tätä voidaan noudattaa myös seurakuntien toiminnassa, sikäli kun se on ajankohtaista/tarpeellista.  

Rippikoulut 

Rippikoululeirit voidaan järjestää omissa ryhmissään (rippikoulukupla). Vierailuja tai poistumista leiriltä ei sallita. Leirille osallistuvilla tulee olla maksimissaan 2 pv vanha negatiivinen koronatestitulos tai hänet on rokotettu koronaa vastaan. Rippikouluun tullaan täysin terveenä. Ja sairastumistapauksessa leiriltä poistutaan heti oireiden ilmennyttyä. Leirin välissä tulee olla yksi välipäivä siivousta varten. 

Varhaisnuorten leiritoiminta 

Varhaisnuorten leiritoiminta voidaan toteuttaa samoin ohjein kuin rippikoulut, leirikupla. Lasten ei tarvitse käydä koronatestissä. 

Aikuisten toiminta 

Seurakuntien aikuisten ryhmätoiminnan voi käynnistää 1.5. alkaen 6 henkilön kokoontumisrajoituksin, sillä edellytyksellä, ettei alueellinen tautitilanne pahene. Kyseiseen henkilömäärään sisältyy myös toiminnan vetäjä. Turvallisuusohjeistusta on noudatettava kaikin tavoin.  

Jumalanpalvelukset  

Jumalanpalvelusten osalta odotamme aluehallintoviranomaisen päätöksiä.  Jumalanpalveluksista on näytävissä suoratoistoja facebookin ja youtuben kautta. Jumalanpalveluksia voi kuunnella myös nettiradion kautta.

Hautajaiset ja kasteet 

Hautajaisissa ja kastetilaisuuksissa noudatetaan 6 henkilön rajaa. Pastoraalisista syistä voidaan poiketa osallistujamäärästä. Pappi sopii omaisten kanssa asiasta. Muistotilaisuuksiin tai kastekahveille ei osallistuta. 

Seurakuntien toimitiloissa 

aiemmat turvajärjestelyt ovat voimassa (maskit, pleksit asiakaspalvelutiloissa, turvaetäisyydet, siivous).  Toimitiloissamme tulee käyttää maskia.

Henkilöstön etätyösuositus on yhä voimassa

Seurakuntayhtymän työntekijöillä on vahva etätyösuositus 16.5.2021 saakka. Kokoukset suositellaan järjestettävän toistaiseksi sähköisesti, esim. teamsilla. Mahdollisuuksien mukaan on vältettävä tarpeettomia tapaamisia (mitä ei voitaisi hoitaa muilla yhteyksillä).  

Työntekijämme ovat kuitenkin tavoitettavissa puhelimitse, sähköpostilla, verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta tai chatissä - ja sovitusti/tarvittaessa lähitapaamisessa. 

Seurakuntien palvelupiste palvelee asiakkaita toistaiseksi vain ajanvarauksella, puhelimitse tai sähköpostitse. Ota yhteyttä palvelupisteeseen sopiaksesi ajan. 


 Muistilista turvallisuusohjeista 

  • Vältetään lähikontakteja, yli 2 metrin turvaetäisyydet   
  • Ryhmiä ei sekoiteta ja ohjaajat ovat aina samat. Vanhempien oleskelua tiloissa tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää.  
  • Toiminnan järjestäjän vastuulla on toimia THL:n ja muiden viranomaisten ohjeiden ja suositusten mukaisesti.  
  • Aikuisten vastuulla on huolehtia, että myös lapset noudattavat ohjeita. 
  • Toimintaan osallistutaan vain oireettomana
  • Maskeja käytetään
  • Pukuhuoneita ei tule käyttää ulkoharrastuksissa, sisäharrastuksissa niiden käyttö tulee minimoida. 
  • Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa noudatetaan
  • Huomioidaan alueelliset ja valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset 

 

Seuraamme alueellista ja valtakunnallista tilannetta ja päivitämme ohjeitamme sen mukaisesti. 

(päivitetty 29.4.2021)

 

 

.