Uutislistaukseen

Ruoka-avustuksia jaettu ennätystahtiin tänä vuonna

Syyskuun puoleen väliin mennessä Lappeenrannan seurakunnat jakoivat yli 5000 annosta tai ruokakassia, mukaan lukien EU-elintarvikkeet noin 3500 talouteen.

Joulukinkkua leikataan.

Lappeenrannan seurakunnat ovat tämän vuoden aikana jakaneet ennätyksellisen paljon ruoka-apua. Esimerkiksi seurakuntien ja Eksoten yhteisessä päiväkeskus Tikankulmassa on marraskuun loppuun mennessä jaettu erilaisia kasseja ja koulujen hävikkiruoka-annoksia yli 7100 kappaletta. Diakoniatyössä on havaittu, että avun piiriin on tullut uusia talouksia, mikä näkyy määrien nousuna. Tämän vuoden aikana on puolessa vuodessa jaettu noin kolmen vuoden normaaliajan ruokamäärä.

Ihmisten auttaminen on ollut kaikkien seurakunnissa työskentelevien yhteinen tahto ja sitä on tehty yhdessä kaikin keinoin. Avun määrää on pystytty lisäämään lahjoitusten, seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston myöntämän lisämäärärahan sekä valtion myöntämän koronatuen myötävaikutuksella.

Yhteisen ruoka-avun lisäksi diakoniatyö on auttanut ihmisiä seurakuntien diakonia-avustusten kautta. Avustuksia on myönnetty taloudellisen avun tarpeen mukaan, kuten muinakin vuoden ajankohtina.
– Olemme kiitollisia kaikille lahjoittajille siitä, että pystymme auttamaan entistä isompaa joukkoa ihmisiä, kiittää erityisdiakoni Ari Tuomikoski. Hän pitää ilahduttavana myös sitä, että seurakuntien diakoniaan on luotettu yhteistyökumppanina ja siten ihmisten, yritysten ja yhteisöjen antama apu on saatu jaettua sitä tarvitseville. – Tärkeää on myös huomioida vapaaehtoisten antama apu ja tuki, ilman heitä moni toimitus olisi jäänyt tekemättä, korostaa Tuomikoski. Seurakunnat eivät avustusvaroista käytä omaan hallintoonsa, vaan diakoniatyöhön suunnatut varat menevät suoraan avun tarvitsijoille ja niistä raportoidaan vuosittain.

Joulun avustukset on käsitelty ja jaettu 

Joulun avustushakemusten jättöaika on joulukuun alkupuolella, yleensä ennen itsenäisyyspäivää. Tuomikoski kertoo, että ennen itsenäisyyspäivää jätetyt anomukset on nyt  käsitelty ja käytettävissä olleet varat sen jälkeen kohdistettu tarvitseville. Hän pahoittelee, että viime hetken hakemuksiin ei ole enää pystytty vastaamaan, vaan kaikki varatut varat on käytetty tarvitsijoille. Joulua edeltävät päivät kuluvatkin avun toimittamiseen aiempien myönnettyjen avustusten perusteella. 

Tuomikoski iloitseekin, että monet lahjoitukset ovat mahdollistaneet erityisen jouluun kohdistuvan auttamisen. Perinteinen monen tahon järjestämä yhteinen jouluateria on jouduttu perumaan koronaepidemian vuoksi. Jouluateria haluttiin kuitenkin antaa jollain tavalla, jolloin päädyttiin jouluateriakassien jakoon. 

Perinteinen aattojuhla korvaantui tänä vuonna jouluateriakasseilla

Aattojuhlan korvannut jouluruokakassien kova kysyntä yllätti seurakuntien työntekijät. Kasseja tilattiin 500 kappaletta. Aattojuhlaan on perinteisesti osallistunut noin 400 henkilöä, ja tähän määrään varauduttiin tänäkin vuonna.

– Enemmänkin jouluaterioita olisi mennyt, mutta koronan aiheuttamat rajoitteet, varatut resurssit ja aikataulu eivät mahdollistaneet määrän kasvattamista tätä suuremmaksi, sanoo tämän vuoden jouluateriaa koordinoinut lähetyskasvatussihteeri Katriina Pyyhtiä Joutsenon seurakunnasta.

Hän iloitsee kuitenkin, että lisäresurssein saatiin jaettua 100 kassia suunniteltua enemmän. Urakkaa on toteutettu moniammatillisesti, vapaaehtoisten tuella sekä monen yhteistyökumppanin voimin. 

Ruoka-apua saa myös jatkossa

Lappeenrannan ev.lut. seurakunnat ovat osa Syödään yhdessä - hävikistä hyödyksi -hanketta. Hanketta koordinoi Ekta ry. Koulujen ylijäämäruoanjakelu jää tauolle 22.12.-6.1. ajaksi, mutta jatkuu koulujen alettua. Seurakuntien jakelua on toteuttanut seurakuntayhtymän ja Eksoten yhteinen Päiväkeskus Tikankulma.

Myös useat muut kauppojen lahjoituksia jakavat tahot ovat tehneet suuren työn kaupungissamme. Toimijat jatkavat entiseen malliin joulutauon jälkeen. Osa jo välipäivinä ja toiset ensi vuoden puolella.      

Lähimmät ruokajakelut löytyvät valtakunnalliselta Ruoka-apu.fi sivustolta.  – Toivon kaikkien ruoka-apua jakavien tahojen antavan tietonsa toiminnastaan näille sivuille, kehottaa Tuomikoski.

Lappeenrannan seurakuntien diakonia ylläpitää valmiuttaan auttaa ihmisiä tämän vuoden tapaan myös ensi vuonna. Koronan aiheuttamia haasteita seurataan koko ajan.

21.12.2020 12.55