uskottu toivottu rakastettu seurakuntavaalit

Asetu ehdolle!

Kirkko tarvitsee monenlaisia päättäjiä. Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia. 

Kuka saa asettua ehdolle seurakuntavaaleissa?

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022

  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2022

  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta

  • on kristillisestä vakaumuksestaan tunnettu

  • ei ole vajaavaltainen.

Kristillisestä vakaumuksesta tunnettu -ilmaisu kertoo siitä, että henkilö kuuluu kirkkoon ja on sitoutunut rakentamaan yhteisön tulevaisuutta. Kristillinen vakaumus ilmenee kullakin ihmisellä omalla tavallaan.

Vajaavaltaisuus tarkoittaa Suomessa oikeudellista asemaa, jossa henkilöllä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta itse hallita omaisuuttaan eikä tehdä sopimuksia tai muita oikeustoimia. Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä sekä sellaista täysi-ikäistä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Ehdokas ei voi olla oman seurakunnan viranhaltija tai työntekijä. Jos seurakuntasi kuuluu seurakuntayhtymään, tämän yhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan viranhaltija tai työntekijä ei myöskään ole vaalikelpoinen.

Ehdokasasettelu

Vuoden 2022 seurakuntavaalien ehdokasasettelu päättyy 15.9.2022. Tälle sivulle on koottu tietoa ehdokkaaksi haluaville. Ehdokkaaksi ilmoittautuminen avautuu alkukesän aikana.

Miksi asettua ehdolle?

Asetu ehdolle sellaisena kuin olet - olet uskottu, toivottu ja rakastettu. Seurakuntamme tarvitsevat päättäjikseen kaikenlaisia ihmisiä. Kannustamme juuri sinua asettumaan ehdolle ja ryhtymään ajamaan sinulle ja lappeenrantalaisille tärkeitä asioita. Luottamustoimijana pääset vaikuttamaan muun muassa kirkon tarjoamiin palveluihin lähiympäristössäsi ja seurakuntien strategiaan.

Kuinka asetun ehdolle?

Seurakuntavaaleissa ehdolle voi asettua ehdokaslistan kautta. Vaaleja varten perustetut valitsijayhdistykset perustavat ehdokaslistan.

Voit joko olla yhteydessä jo olemassa olevan ehdokaslistan yhteyshenkilöön tai perustaa oman valitsijayhdistyksen, jonka kautta asetut ehdolle.  

Voit asettua ehdokkaaksi sekä Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon että oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon. On myös mahdollista asettua ehdolle vain toiseen näistä luottamuselimistä. 

Lappeenrannan seurakuntien valitsijayhdistysasiamiehiä ovat mm. 

Lappeen seurakunta

Jouni Kemppi

jouni.kemppi@pp.inet.fi

p. 0400 926 484

Lappeenrannan seurakunta

Juha Rantalainen

juharantalainen@hotmail.com

p. 040 734 1541

Lauritsalan seurakunta

Petteri Myllynen

petteri.myllynen@saunalahti.fi

p. 050 324 9234

"Tulkaa kaikki" -valitsijayhdistys (Mikkelin hiippakunta)

Tämän valitsijayhdistyksen listoille voivat tulla minkä hyvänsä seurakunnan jäsen. Ilmoita ilmoittautuessasi mihin seurakuntaan kuulut ja mihin seurakuntaneuvostoon ja/tai yhteiseen kirkkovaltuustoon haluat pyrkiä. 

Yhteyshenkilö:

Tarja Seppälä

tarjahillevi.seppala@gmail.com

p. 040 766 4730

Kuinka valitsen oman ehdokaslistan?

Sinulle sopivan ehdokaslistan valitseminen on tärkeää, sillä tullessasi valituksi seurakuntaneuvostoon tai yhteiseen kirkkovaltuustoon, muodostat muiden samalta ehdokaslistalta valituksi tulleiden luottamushenkilöiden kanssa yhteisen valtuustoryhmän. 

Tutustu ehdokaslistoihin ja ole rohkeasti yhteydessä ehdokaslistojen yhteyshenkilöihin lisätietojen saamiseksi. Ennen oman ehdokaslistan valitsemista pohdi, mitkä teemat ovat sinulle tärkeitä ja mitä asioita haluat luottamushenkilönä ajaa.