Uutislistaukseen

Lepolan hautausmaalle uusi pihtakuja

Lepolan kappeliaukio saa uudet puut elokuun lopulla.

Lepolan kappelin kappeliaukio ennen uusien pihtojen asennusta elokuussa 2020.

Lepolan kappeliaukio saa pian uuden pihtakujan. Kuva: Matti Puumalainen

Lepolan kappeliaukiolle istutetaan uudet, noin kaksimetriset pihtapuut elokuun lopulla. Kyseisellä aukiolla on Ilmari Wirkkalan hautausmaakaavaan ja suunnitelmaan suunnittelema muotoistutus, jonka viimeiset huonokuntoiset ja kaatumavaarassa olleet siperianpihdat poistettiin keväällä. 

Lepolan hautausmaan pihtarivistön poistaminen aiheutti keväällä paljon keskustelua kaupunkilaisten keskuudessa sekä julkisuudessa. Vanha pihtakujanne oli jo ehtinyt harventua luonnollisesti ja joukosta löytyi kuntotutkimuksessa paljon huonokuntoisia puita, jotka aiheuttivat vaaraa hautausmaalla vieraileville ja omaisuudelle. 

Hautaustoimessa haluttiin kunnioittaa alkuperäistä suunnitelmaa muotoistutuksesta, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi kaataa kaikki vanhat pihdat ja hankkia uudet, keskenään samankokoiset taimet tilalle. Tällä tavoin pystytään parhaiten tuomaan alkuperäisen suunnitelman muoto esiin.

Uudet pihdat istutetaan Lepolan kappelin ympärille 26.-27.8.

Pihtakujanteen uusiminen on edennyt toiseen vaiheeseen. Uusi istutus tehdään n. 200 cm korkuisista siperianpihdan taimista. Istutukseen haluttiin käyttää hyvässä kasvuvaiheessa olevia taimia mm. havupuiden hitaan kasvuvauhdin vuoksi. Samalla muotoistutuksesta saadaan heti näyttävämpi kokonaisuus. Istutuksessa käytettävät kotimaiset taimet tulevat Huutokosken taimistolta metalliverkkopaakkutaimina ja ne toimittaa Tirilän puutarha.

- Pihdat viljellään pellossa ja niitä nostetaan keväällä maan sulettua ja ollessa riittävän kantava sekä elo-/syyskuulla. Taimet pakataan juuttikankaaseen sekä verkkoon ja siksi ne on syytä istuttaa mahdollisimman pian noston jälkeen. Lepolassa istutus oli tarkoitus toteuttaa jo keväällä, mutta pandemia muutti suunnitelmia, kertoo hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen. - 38:n parimetrisen taimen istuttaminen vaatii melkoisen määrän työtä sekä tekijöitä kaikkine pohjatöineen ja jälkihoitoineen. 

Uuden kujanteen perustaminen ja iloinen huiske on jo käynnistynyt. Taimitoimitus on sovittu, tarvittava oheismateriaali on tilattu, kasvualustaa sekoitetaan, istutuskuoppia kaivetaan ja työsuunnitelmia hiotaan. 
- Seurakuntayhtymän henkilöstön ja eritoten hautaustoimen henkilöstön lisäksi toivotamme istutustalkoisiin asiasta kiinnostuneita, alan opiskelijoita tai harrastajia sekä yhteistyökumppaneita. Yhden suuren taimen istutukseen tarvitaan 2-3 henkilöä, kutsuu Kuosmanen. 

Varsinainen istutustyö tehdään 26.8. ja 27.8. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua vapaaehtoisena istutustyöhön, johon kaivataan mukaan vielä n. 10 henkilöä. Ilmoittaudu istutusporukkaan hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmaselle puhelimitse, p. 040 3126 250.

Seurakuntalaiset tai asiasta muutoin kiinnostuneet voivat tulla halutessaan myös seuraamaan istutusta. 

Toivomme talkoolaisten ja katsojien noudattavan viranomaisten senhetkistä turvaohjeistusta ja suosituksia sekä saapumaan paikalle vain täysin terveenä. 

Lisätietoja:
Hautaustoimen päällikkö Seija Kuosmanen, p. 040 3126 250 tai seija.kuosmanen@evl.fi
 

18.8.2020 14.43