Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27.5. ylijäämäisen tilinpäätöksen kolmen tappiollisen vuoden jälkeen.

Tilikauden tulokseksi muodostui +1.953.793,50 euroa. Vaikka positiivisesta tuloksesta ollaan hyvillään, eivät seurakunnat tavoittele toiminnallaan voittoa, vaan kaikki toiminnasta saadut tuotot ja varallisuus tähtäävät seurakunnallisen toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Seurakuntien tehtävänä on palvella seurakuntalaisiaan, samalla muistaen yhteiskunnallinen vastuu, mikä korostuu kriisiaikoina.

Tonttimyynneillä ja veronkorotuksella pinnalle

Lappeenrannan seurakuntayhtymä oli tehnyt vuosina 2016, 2017 ja 2018 alijäämäiset tulokset. Vuonna 2016 alijäämäksi kirjattiin 400.000 euroa, 2017 peräti 772.000 euroa ja vuonna 2018-492.000 euroa. Taloutta oli tasapainotettu jo vuosina 2017 ja 2018 talousarvion leikkauksilla, jotka koskivat koko yhtymän taloutta. Vuoden 2018 alijäämän syntyyn vaikutti suurelta osin sijoitustoiminnan alaskirjaukset.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti nostaa veroprosenttia 0,1 prosenttiyksiköllä 1,45 prosenttiin vuodelle 2019. Korotus sai aikaan henkilöverotulojen kasvua 833.000 euroa. Jäsenmäärä on kuitenkin tasaisessa laskussa: vuoden 2019 lopussa Lappeenrannan seurakunnilla oli jäseniä 52 047, mikä on 72 % kaupungin asukkaista. Vielä vuonna 2012 jäseniä oli 80 % asukkaista (57 879).

Lappeenrannan seurakuntayhtymä käynnisti vuoden aikana entisen Kaislarannan leirikeskuksen alueen tonttien myynnin. - Tonteilla on ollut hyvä kysyntä ja näin ollen kuluneena vuonna kiinteistöjen myynnistä saatiinkin 918.000 euroa, mikä pitkälti selittää hyvää tulosta, kertoo talousjohtaja Kari Virtanen. Tonttien myynneistä valtaosa oli juuri Kaislarannan tonttimyyntiä. Jonkin verran myytiin myös vuokratontteja. Tonttien myynti jatkuu edelleen vuonna 2020.

Myös sijoitustoiminta onnistui vuonna 2019 paremmin kuin edellisvuotena. Vuodelle 2019 sijoitustoiminnan tuottoja kertyi 448.000 euroa.

Tällä hetkellä Seurakuntayhtymä on velaton ja sen rahoitusvarallisuus jäsentä kohti on 200 euroa. Rahavarojen riittävyys on kasvanut 197 päivästä 255 päivään.

Kuluja on karsittu

Hyvää tulosta on ollut rakentamassa myös systemaattinen kulujen leikkaus. Kuluja on leikattu parin vuoden aikana yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Toimintakuluja on pienennetty, ja supistukset ovat koskeneet tasaisesti toimintamuotoja. Vuonna 2019 työmuodot pysyivät hyvin annetuissa raameissa, vain pieniä ylityksiä tuli muutamille työmuodoille.

Henkilöstömenot olivat edelleen suurin kustannuserä. Kaikista toimintakuluista -12.296.756,42 euroa palkkojen osuus sivukuluineen oli 7.276.355,19 euroa, mikä on 59,2 % kaikista toimintakuluista. Henkilöstömäärä on kuitenkin vähentynyt ja henkilöstön määrää on pyritty aktiivisesti sopeuttamaan vuonna 2017 hyväksytyn henkilöstöohjelman mukaisesti ja henkilöstöä on vähennetty kolmen vuoden aikana kaikkiaan 20 henkilöä. Tämä on osaltaan parantanut yhtymän taloutta.

Yksi suurimmista menoeristä ovat myös kiinteistöjen ylläpito ja korjauskulut. Vuoden 2019 aikana peruskorjattiin Ristikankaan kappeli. Kappeli on suojeltu rakennus ja hintaa sen kunnostukselle tuli noin 813.000 euroa.

2018 aloitettu Joutsenon hautausmaan talli- ja sosiaalitilojen rakentaminen saatettiin loppuun vuoden 2019 aikana. Kaiken kaikkiaan tämä rakennusprojekti maksoi noin 767.000 euroa.

Vuodelle 2019 oli varattu rahat Piiluvan leirikeskuksen laajennuksen suunnitteluun. Vuoden aikana todettiin, että syntyvyys on laskenut niin paljon, ettei laajennukseen ole välttämättä tarvetta. Asiaa selvitellään lisää parin vuoden sisällä.

Suuri investointi Koulukadulle

Vuoden 2019 aikana saatiin varmistus Koulukatu 10 rakentamisprojektista. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti rakentaa Koulukatu 10:n huonokuntoisen rakennuksen tilalle asuin- ja liiketiloja sisältävän rakennuksen. - Tarkoitus on saada Koulukadulle kiinteistö, joka tuottaa tulevaisuudessa vuokratuloja seurakuntayhtymälle toiminnan tueksi ja varmistamiseksi, kertoo Virtanen. Hän jatkaa, että kysymys on tulevaisuuden investoinnista.

Korttelin asemakaavasta ja rakentamisesta käytiin vuonna 2018 arkkitehtikilpailu, jonka voitti Harri Humpin ja Tatu Rekolan ”Tarina”. Tämän ehdotuksen perusteella arkkitehdit Humppi ja Rekola ovat jatkaneet rakennuksen suunnittelua.

Suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa, onhan samanaikaisesti vireillä korttelin asemakaavamuutos. – Haluamme olla mukana kehittämässä kaupunkikuvaa sekä luomassa elävää keskustaa, sanoo Virtanen.

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 27.5. perustaa kiinteistöosakeyhtiö Koulukatu 10 hallinnoimaan ja rakennuttamaan uuden asuin- ja liikehuoneistoja sisältävän kerrostalon Koulukatu 10 tontille. Samalla määriteltiin asunto-osakeyhtiön hallitus ja osakeyhtiöedustajat. Osakeyhtiön ainoana omistajana on Lappeenrannan seurakuntayhtymä. Samalla päätettiin siirtää Koulukatu 10 tontti uudelle, perustettavalle yhtiölle ja sitouduttiin antamaan pääomaa 5 miljoonaa rakennuttamista varten. Kaiken kaikkiaan kustannusarvio on n. 11 milj. euroa.

Nykyisen, huonokuntoisen rakennuksen purkaminen voi alkaa, kun asemakaava on lopullisesti hyväksytty ja rakennuslupa on kaupungin käsittelyssä. – Aloitamme purkamisen heti, kun lupa-asiat ovat kunnossa, sanoo Virtanen. - Mikäli kaikki menee ilman valituksia ja suunnitellusti, voisimme aloittaa purkamisen jo tämän vuoden puolella, jolloin rakentamaan päästään mahdollisesti ensi keväänä tai kesällä, hän suunnittelee.

Rakennussuunnitelmiin ja -piirroksiin voit tutustua seurakuntayhtymän verkkosivuilla, jonne tilannetta päivitetään prosessin edetessä. Näin seurakuntalaiset ja kaupunkilaiset pääsevät tutustumaan projektiin reaaliajassa, onhan kyseessä varsin keskeisellä paikalla keskustassa oleva rakennus.

Hyvä tulos helpotti koronakevättä

Vuoden 2019 ylijäämäinen tulos on helpottanut merkittävästi toiminnan järjestämistä koronaepidemian aiheuttamissa poikkeusjärjestelyissä. Seurakuntayhtymä on mm. pystynyt hankkimaan ja jakamaan ruoka-avustuksia sekä lisäämään verkossa toimintaansa mm. hankkimalla koulutusta henkilöstölle sekä tarvittavia striimauslaitteita jumalanpalvelusten tuottamiseen verkkoon. Seurakuntayhtymä perusti keväällä 2020 palvelevan puhelimen ja chat-palvelun, joiden tarkoitus on tuoda apu – minkä laatuinen ja kokoinen tahansa – helposti ihmisten ulottuville.

Virtanen toteaakin, ettei kuluvan vuoden tilinpäätöstä tai seuraavan vuoden budjetointia ole näissä oloissa vielä järkevää tehdä normaalissa aikataulussa, vaan ne tehdään myöhemmin syksyllä. – Poikkeustilanne on tuonut lisäkuluja ja investointeja. Tilanne ei myöskään ole vielä ohi, vaan avun tarvetta on hyvin luultavasti vielä pitkään. Positiivinen tulos helpottaa toiminnan ylläpitämistä ja mahdollistaa lisäpanostukset, hän painottaa.

Lisätietoja: talousjohtaja Kari Virtanen, 040-3126200, kari.virtanen@evl.fi

Lähde: Tasekirja 2019

28.5.2020 16.34