Uutislistaukseen

Perheitä on kuunneltu Lappeenrannassa jo 50 vuotta

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tarjonnut keskusteluapua ja terapiaa perheille ja parisuhdekysymyksissä jo 75 vuoden ajan. Lappeenrannassa palveluja on tarjottu jo 50 vuoden ajan.
Isä ja lapsi

Kirkon perheneuvonta alkoi Tampereella marraskuussa 1944 pastori Matti Joensuun lehti-ilmoituksen myötä. Kimmokkeena toimi lisääntyneet avioerot ja ongelmat parisuhteissa ja perheissä. Suullisen perimätiedon mukaan idea papin, lääkärin ja tuomarin yhteistyönä tehtävästä parisuhdeterapiasta syntyi Rauhan sotilassairaalassa Joutsenossa, jossa pastori Joensuu oli haavoittuneena hoidettavana. Tavallaan idea on siis syntyisin Etelä-Karjalasta, vaikka toteutus alkoikin ensiksi Tampereella.

Kirkon uskon mukaan jokainen ihminen on Jumalan luomana tärkeä ja korvaamaton. Tämän vuoksi perheneuvontaa voidaan pitää hyvällä syyllä kirkon perustoimintana. Ihmisen kasvu tapahtuu suhteessa toiseen ihmiseen, ja tätä kasvua kirkko haluaa olla tukemassa.

Perheneuvonta aloitti Lappeenrannassa 1.9.1969

Aktiivisena alulle panijana toimi silloinen kaupungin sosiaalijohtaja Jaakko Tuomi, joka henkilökohtaisesti kutsui pastori Matti J. Kurosen Konnunsuon vankilapapin tehtävistä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajaksi ja perheneuvojaksi.

Aluksi Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskus oli kaupungin ja seurakuntien yhteisen johtokunnan hallinnoima ja toiminta aloitettiinkin kaupungin kasvatusneuvolan tiloissa. Vuonna 1971 saatiin keskukseen toinen perheneuvoja ja vuonna 1984 kolmas. Lisäksi keskuksessa työskenteli vastaanottosihteeri vuoteen 2015 saakka.

Perheneuvonnan tarve ei ole vähentynyt

Perheneuvonnan perustehtävä ei ole juurikaan muuttunut vuosien saatossa. Yhä keskustellaan parisuhteen kysymyksistä ja kommunikaatiosta ja erokysymyksistä, sanovat Lappeenrannan perheasiain neuvottelukeskuksen perheneuvojat Pirkko Varis, Leena Alatalo ja Tuija Kuukka. Valtakunnallisesti vuonna 2018 perheneuvonnan palveluja käytti 18 486 asiakasta, Lappeenrannassa hieman yli 500.

– Kyllähän yhteiskunnan muutokset näkyvät työssä. Jos etsitään nykyaikaan liittyvää ilmiötä, on se kännyköiden ja somen tulo parisuhteen kolmanneksi pyöräksi, kertoo johtava perheneuvoja Pirkko Varis.

Tarvetta neuvonnalle on ollut alusta saakka, eikä laantumista ole näköpiirissä, ennemminkin päinvastoin, sillä ihmiset elävät monenlaisten odotusten ja haasteiden aallokossa. Positiivista Variksen mielestä on, että ihmiset uskaltavat entistä paremmin ja aikaisemmin hakeutua parisuhde- ja perheneuvonnan asiakkaiksi.

– Huomionarvoista on myös, että nykyisin miehet ja naiset ottavat yhteyttä tasapuolisesti, kun aiemmin suurin osa yhteydenotoista tuli naisilta, Varis toteaa.

Lappeenrannan perheneuvojat ovat psykoterapeutin koulutuksen omaavia ihmissuhdeammattilaisia. Pari- ja perheterapian lisäksi he toimivat erosovittelijoina, erilaisten ryhmien ohjaajina, työnohjaajina sekä koulutustehtävissä.

50-vuotiasta juhlitaan monin tavoin

Juhlat aloitetaan su 1.9. klo 10 perhemessulla Lappeenrannan kirkossa, Mannerheiminkatu 1. Messun jälkeen tarjolla on kakkukahvit kirkon alasalissa, jossa muistellaan 50-vuotista taivalta. Mukana muistelemassa Matti J. Kuronen sekä Jaakko Tuomi.

Ma 4.11. on vuorossa ”Hyvä paha ero” -teatteriesitys Lappeenrannan kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä sekä luennot parisuhteen hoitamisesta ammattilaisille teatterilla sekä yleisöluento kulttuuritila Nuijamiehessä samana iltana klo 17. Suunnitteilla on myös juhlakirja Lappeenrannan 50-vuotiaalle perheneuvonnalle.

Lisätietoja:

johtava perheneuvoja Pirkko Varis
puh. 040 3126 802
pirkko.varis@evl.fi

29.8.2019 10.52