Uutislistaukseen

Ympäristödiplomilla edistämään ekologista toimintatapaa

Lappeenrannan seurakuntayhtymä käynnisti ympäristödiplomityönsä. Tavoitteena on entistä ympäristöystävällisempi toimintakulttuuri koko seurakuntayhtymässä.

green light bulb, kuva: pixabay

Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myönsi stipendirahoituksen Lappeenrannan teknisen yliopiston opiskelijalle kirkon ympäristödiplomin hakemiseen tarvittavan valmistelutyön tekemiseen. Valmistelutyö ympäristödiplomin hakemista varten on tarkoitus tehdä touko-kesäkuun aikana. Diplomin hakuprosessin ja auditoinnin toivotaan olevan ohi vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kirkon ympäristödiplomi on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi ja on sitoutunut käyttämään ympäristöjärjestelmää. Ympäristöjärjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisin auditoinnein neljän vuoden välein. Ympäristödiplomijärjestelmä on perustettu vuonna 2001 ja auditoituja seurakuntia ja seurakuntayhtymiä on Suomessa jo 101 seurakunnalla.

Ympäristöjärjestelmän avulla pyritään tehostamaan seurakunnan hallintoa ja toimintaa. Sillä pyritään myös luomaan taloudellisesti kestävää arkea. Ympäristöjärjestelmän ja -diplomin avulla ympäristövaikutukset pyritään tunnistamaan, jotta voidaan toimia entistä ympäristövastuullisemmin.

Aloitte ympäristödiplomin hakuun tuli talousjohtaja Kari Virtasen mukaan seurakunnan luottamushenkilöiltä ja sitä lähdettiin edistämään mielihyvin, sillä vastuu ympäristöä kohtaan kuuluu arvoihin, joita kristillinen yhteisö peräänkuuluttaa. Luterilainen perinne korostaa sitä, että olemme saaneet luonnon ja kaiken kauniin ympärillämme lahjana, ja tätä meidän tulee myös vaalia. Ympäristödiplomi on yksi konkreettinen osoitus tästä työstä. Lisäksi seurakunnille tärkeää on osallistua ympäristökasvatustyöhön, myös Jumalanpalveluselämän kautta.

Ympäristödiplomin haun työsuunnitelmaa tulee tekemään ympäristötekniikan yo Miina Lapola Lappeenrannan teknisestä yliopistosta. Miina Lapola huomasi yliopistolle saapuneen aihetarjouksen ja kiinnostui aiheesta.

  • On kiinnostavaa on tarkastella, mitä kaikkea oikeasti pitää ottaa huomioon, että voidaan hakea tällaista tunnustusta. Saa tehdä suoraan käytäntöön vaikuttavaa työtä, hän kertoo.

Seurakunta ympäristönä on jo jonkin verran tuttu Helsingistä, seurakunnan kiinteistöhuollossa työskentelyn tiimoilta.

Talousjohtaja Kari Virtanen odottaa ympäristödiplomin valmistelutyöltä erityisesti toiminnan arviointia, kuten esimerkiksi miten energiankulutusta saataisiin laskettua, samoin kuin vedenkulutusta.

  • Talousjohtajana odotan säästöjä, joita syntyy monista pienistä asioista ja käytännöistä. Kuten vaikka miettimällä jätteiden lajittelu vielä pidemmälle, tiivistää Virtanen.

Ympäristödiplomin hakua varten selvitetään toimintaa laajasti keittiötoiminnasta kiinteistönhuoltoon, hautausmaihin ja toimistoihin saakka. Myös seurakuntayhtymän maaomaisuus ja niiden hoitaminen sekä leirikeskukset otetaan selvitykseen mukaan. Lapilan mukaan tarkoitus on haastatella kaikki keskeisten toimialojen edustajat ja vastuuhenkilöt.

  • Osa-alueiden kesken voi olla eroja ympäristövastuun toteuttamisessa. Tärkeää on, että loppujen lopuksi päästäisiin resurssitehokkuuteen, joka voi tuoda säästöjäkin. Ja ympäristöasiat ovat kaikkialla yhteiskunnassa esillä, Lapila pohtii.

Valmistelutyön Lapila toivoo herättävän henkilöstön tiedostamaan jo olemassa olevat hyvät käytännöt ja että ympäristövaikutukset kussakin toiminnassa ja toimialassa tulisivat käytännön esimerkein esiin.

  • Pyrimme edistämään kaikin tavoin vihreitä arvoja ja ekologista toimintatapaa seurakuntayhtymässä. Olen iloinen, että voimme tehdä yhteistyötä Lappeenrannan teknisen yliopiston kanssa tässä asiassa, toteaa talousjohtaja Virtanen Lappeenrannan seurakuntayhtymän puolesta.

Tutustu kirkon ympäristötyöhön ja ympäristödiplomiin: https://evl.fi/tietoa-kirkosta/kirkko-ja-yhteiskunta/kirkon-ymparistotyo

teksti: Eija Fabritius

Kuva: Pixabay

30.4.2018 10.45