Uutislistaukseen

Lappeenrannan seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on vakaa

Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksyttiin yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 29.5.2024. Kokonaisuudessaan tilinpäätös oli ylijäämäinen 956.850 euroa.

Kirkonpenkki.

Positiiviseen tulokseen vaikuttivat suotuisasti kertyneet verotulot (kasvua 9,9 %) sekä ennakoitua pienemmät energiakustannukset. Säästöä tuli myös muutamista siirtyneistä hankkeista, jotka toteutuvat 2024–2025. Tällainen on mm. Lauritsalan seurakuntakodin korjaaminen.

Vaikka toteutunut palkkaratkaisu oli ennakoitua suurempi, aiheuttaen seurakuntayhtymälle 703.572 euron lisäkustannuksen, lisätuottoja saatiin kesäkuussa 2023 valmistuneesta vuokrakerrostalosta. Tulevaisuudessa Koulukatu 10 vuokrien toivotaan kattavan osan verotulojen vähentymistä, jolloin seurakuntien toiminta on paremmin turvattuna.

Seurakuntayhtymä toimii monella saralla

Seurakuntayhtymällä on runsaasti kiinteistöjä, kuten kirkkoja, seurakuntakeskuksia ja -tiloja, leirikeskuksia ja toimistotiloja.

Henkilöstökulut ovat suurin yksittäinen menoerä. Vuonna 2023 seurakuntayhtymässä työskenteli 175 henkilöä eri tehtävissä. Näistä 85,7 % oli vakituisia työntekijöitä. Enenevässä määrin hyödynnetään myös ostopalveluja toiminnan tueksi.

Seurakuntien työntekijät ovat heterogeeninen joukko. Yhtymässä ja sen seurakunnissa työskentelee monenlaisia ammattilaisia. Seurakuntien toiminta nojautuu suuresti henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja palvelutehtäviin, minkä vuoksi suurta henkilöstömäärää tarvitaan. Toimintaa on niin seurakunnissa kuin yhteisesti toteutettuina. Monipuoliseen toimintaan voi tutustua seurakuntayhtymän tilinpäätöskertomuksessa sekä kerronnallisemmassa vuosikertomuksessa (linkit lopussa).

Yhtymän käyttötalouden kulut jakautuvat seuraavasti: hallinto 11,04 %, seurakunnallinen toiminta (5 seurakuntaa; sisältää diakonian, nuorisotyön, varhaisnuorisotyön ja kirkollisen toiminnan) 34,78 %, seurakuntien yhteinen toiminta (sisältää erityisnuorisotyön, erityisdiakonian, yhteisen toiminnan, soittokunnan, varhaiskasvatuksen, oppilaitostoiminnan, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon ja viestinnän) 16,24 %.

Hautaustoimen osuus kaikista kuluista on 8,2 %. Hautojen hoito rahoitetaan erillisestä hautainhoitorahastosta, jonne esimerkiksi hautojen sopimishoidosta saadut varat tilitetään.

Kulujen erittelyt ja summat taulukoissa. Lukuohje: Miinusmerkkiset saldon plussaa ja toisinpäin.

Useita merkittäviä uudistuksia ja tapahtumia vuoden aikana

Useiden vuosien positiivisten tilinpäätösten seurauksena vuodelle 2023 lisättiin kullekin budjettivastuualueelle 5 % toimintamäärärahaa.

Lisäksi perustettiin aiemmin lakkautetun henkilöstöpäällikön viran tilalle hallintopäällikön virka, jonka tehtäviin kuuluvat myös henkilöstöasiat.

Lisääntyneen hautaustoiminnan vuoksi hautaustoimeen hankittiin lisäkalustoa ja palkattiin yksi henkilö.

Yhtymässä perustettiin myös tehtävä koordinoimaan seurakuntien yhteistä toimintaa ja vapaaehtoistyötä. Myös SerkKu-autolle lisättiin osa-aikainen tehtävä. Viestintään ja seurakuntien palvelupisteelle palkattiin kumpaankin yksi henkilö. Tämän lisäksi täytettiin muutama avoimena ollut tehtävä.

Suuri ponnistus ja kustannuserä oli viiden vuoden tauon jälkeen toteutettu Via Crucis -pääsiäisvaellus, johon osallistui n. 15 000 katsojaa. Produktio toteutettiin ammattilaisten, henkilöstön ja suuren vapaaehtoisjoukon voimin.

Syyskaudella Lappeenrannan seurakuntayhtymä koulutti saattohoidon vapaaehtoisia hoivakoteihin. Koulutus oli rovastikunnallinen ja siihen osallistui viisikymmentä vapaaehtoista rovastikunnan alueella.

Vuoden lopulla aloitettiin uuden leirikeskusratkaisun suunnittelu. Tällä ratkaisulla pyritään varmistamaan rippileirien ja muun leiritoiminnan toteutuminen turvallisesti pitkälle tulevaisuuteen. Samalla se on osa kiinteistöstrategiaa.

Kirkkolain muutoksen 1.7.2023 mukaisesti vuonna 2023 yhteisessä kirkkovaltuustossa hyväksyttiin uusi hallintosääntö, jolla pyritään keventämään byrokratiaa. Sitovat toiminnalliset tavoitteet saavutettiin pääosin kaikki.

Muuttuviin oloihin ja kehitykseen on välttämätöntä varautua ajoissa. Tässä tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laadittava kiinteistöstrategia, sekä vuorovaikutteinen toiminnan suunnittelu. Tähän tähtää vuoden 2023 puolella aloitettu ja vuonna 2024 valmistuva uusi strategia.

Vuoden lopussa Lappeenrannan seurakuntayhtymän seurakunnissa jäseniä oli yhteensä 48 696, joka on 66,7 % Lappeenrannan asukkaista.

Lisätietoja ja koko tilinpäätösasiakirja luettavissa tätä linkkiä klikkaamalla. 

Tutustu myös tästä klikkaamalla vuosikertomukseen (pdf), jossa kerromme lisää toiminnastamme.

4.6.2024 11.45