Uutislistaukseen

Seurakuntien diakoniatyö ja hyvinvointialueen työntekijät verkostoituivat Lappeenrannassa

Seurakuntien diakonien ja Ekhva verkostotapaaminen Lappeen seurakuntasalissa

Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat ja alueen hyvinvointialueet tiivistävät yhteistyötään tulevaisuudessa. Ajatus on lähtöisin Ruokolahden kirkkoherra ja Etelä-Karjalan lääninrovasti Leena Haakanan aloitteesta. Seurakuntien diakoniatyö ja hyvinvointialueiden eri toiminnot tekevät jo ennestään monella osa-alueella yhteistyötä ja koska yksittäiset kohtaamiset koskevat usein samoja henkilöitä, niin on nähty, että toimintaa voi edelleen tehostaa ja parantaa paremmalla keskinäisellä koordinaatiolla ja tiedonvaihdolla paremman asiakaskokemuksen luomiseksi.

Ensimmäinen verkostoitumistapaaminen järjestettiin Lappeenrannassa 27.5.2024, jossa Lappeenrannan seurakuntien johtava diakoniatyöntekijä Pasi Salomaa esitteli seurakuntien diakoniatyöntekijät sekä diakoniatyötä ja sen toimintaperiaatteita. Etelä-Karjalan hyvinvointialueen puolelta osallistujia oli 30 henkilöä ympäri maakuntaa. Aikuisten monialaisten palveluiden johtaja Tiina Kirmanen esitteli oman tiiminsä, josta jokainen vuorollaan esitteli omaa toimintaansa, ja käytännön työtä tekevät saivat näin kasvot.

Vastaavia verkostoitumistapahtumia järjestetään lähiaikoina myös muissa Mikkelin hiippakunnan alueen seurakunnissa. Tilaisuuden loppupuheenvuoroissa todettiin, että tällainen verkostoituminen ja  toiminnan tehostaminen on esimerkillistä tekemistä myös valtakunnallisesti. Lisäksi lähitulevaisuudessa monialaisen avun tarpeen odotetaan lisääntyvän entisestään, joten jo pelkästään resurssien tehokkaamman käytön näkökulmasta yhteistyön tekeminen on järkevää.

Pasi Salomaa
Pasi Salomaa
Johtava diakoniatyöntekijä
Valtakatu 38 4. krs
53100 Lappeenranta

28.5.2024 09.40