Uutislistaukseen

Lappeenrannan kirkon ja Lauritsan seurakuntakodin tilojen käytössä muutoksia

Lappeenrannan kirkossa  sekä Lauritsalan seurakuntakodissa tehtiin radonmittauksia kuluneen talven aikana. Mittaukset osoittavat Lappeenrannan kirkon sekä Lauritsalan seurakuntakodin kellaritilojen radonpitoisuuksien olevan korkeita. Tämän johdosta kaikkea toimintaa ko. kellaritiloissa tulee välttää.

Lappeenrannan kirkon ja Lauritsalan seurakuntakodin muissa tiloissa ei havaittu tavallisesta poikkeavia radonpitoisuuksia, joten toimintaa muissa osissa voidaan jatkaa normaalisti.

Tilanteen selvittämistä jatketaan yhdessä Säteilyturvakeskuksen kanssa. On kuitenkin syytä huomioida, että toiminta kellaritiloissa tuskin palaa entiselleen vähään aikaan.

 

Hannu Haikonen

kirkkoherra

 

Pentti Berg

kirkkoherra

 

Jarmo Turunen

kiinteistöpäällikkö

 

 

 

10.5.2023 17.19