Uutislistaukseen

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvostoon

Vaalilautakunnan pöytäkirja 1/2023

Kuulutus äänioikeutettujen luettelosta

Sammonlahden seurakunnassa toimitetaan kirkon vaalijärjestyksen (KVL) 2 luvun 55 §:n 1. momentin mukaisesti 26.3.2023 poikkeukselliset seurakuntavaalit, jossa valitaan jäsenet Sammonlahden seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

Äänioikeutettujen luettelo on valvonnan alaisena nähtävänä seurakunnan jäsenille tiistaina 31.1.2023 kello 10–14 ja keskiviikkona 1.2.2023 kello 15–19 Sammonlahden seurakuntatoimistolla, Hietakallionkatu 7, Lappeenranta. Äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuiksi on merkitty kaikki viimeistään 15.1.2023 16 vuotta täyttävät kirkon jäsenet, jotka on 15.1.2023 merkitty tämän seurakunnan läsnä oleviksi jäseniksi.

Oikaisuvaatimuksen äänioikeutettujen luettelosta saa tehdä se, joka katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois äänioikeutettujen luettelosta tai että häntä koskeva merkintä on luettelossa virheellinen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä 3.2.2023 kello 16.00 mennessä Sammonlahden seurakuntatoimistoon, Hietakallionkatu 7, Lappeenranta.

Vaalilautakunta käsittelee oikaisuvaatimuksia 15.2.2023 pidettävässä kokouksessaan.

Lappeenranta 20.1.2023
Seppo Pesonen puheenjohtaja
Sammonlahden seurakunnan vaalilautakunta

Kuulutus on ollut nähtävänä Sammonlahden seurakunnan ilmoitustaululla 21.1.-1.2.2023. Kuulutus on julkaistu 25.1.2023 sanomalehdessä Etelä-Saimaa. Lisäksi kuulutus on ollut nähtävänä seurakunnan kotisivuilla osoitteessa lappeenrannanseurakunnat.fi 21.1.-1.2.2023.

 

21.1.2023 00.01